:

Hvorfor måler man ortostatisk blodtryk?

Table of Contents:

  1. Hvorfor måler man ortostatisk blodtryk?
  2. Hvad er det systoliske blodtryk?
  3. Hvad betyder arteriel hypertension?
  4. Hvad er Pulstryk?
  5. Hvad er symptomerne på hypertension?

Hvorfor måler man ortostatisk blodtryk?

Forfattere. Ortostatisk blodtryksfald opstår ved en dysfunktion i det autonome nervesystem, der gør at dette ikke kan reagere adækvat på stillingsændringer. Ortostatisk blodtryksfald er en hyppig årsag til synkoper, nærsynkoper, svimmelhed og sløret syn.

Hvad er det systoliske blodtryk?

Blodtrykket angives med to tal adskilt af en skråstreg: Det første tal er trykket i pulsårerne (arterierne), når hjertet trækker sig sammen. Dette kaldes det systoliske blodtryk. Det sidste tal er trykket i pulsårerne mellem hjerteslagene, og det kaldes det diastoliske blodtryk.

Hvad betyder arteriel hypertension?

Hypertension eller Forhøjet blodtryk. Som oftest taler man om arteriel hypertension, altså forhøjet blodtryk i arterierne. Ved hypertension er blodtrykket kronisk over 140/90 mmHg. Arteriel hypertension deles op i primær (essentiel) og sekundær hypertension.

Hvad er Pulstryk?

Den anden værdi angiver "hviletrykket" (diastolen) som er det tryk blodet yder i hjertets hvilefase. Forskellen mellem de to værdier angives som pulstrykket; dette stiger normalt med alderen og er et mål for elasticiteten af de store centrale arterier. En anden afledning af blodtrykket kaldes middeltryk.

Hvad er symptomerne på hypertension?

Forhøjet blodtryk giver normalt ingen symptomer, men der kan dog forekomme:
  • Hovedpine.
  • Træthed.
  • Svimmelhed.
  • Langvarig eller meget svær blodtryksforhøjelse kan medføre symptomer på hjertesvigt (åndenød, hævede ben) og beskadigelse af nyrer, øjne og hjerne.