:

Hvordan får man et sponsorbarn?

Table of Contents:

  1. Hvordan får man et sponsorbarn?
  2. Hvad koster det at blive sponsor?
  3. Kan man besøge sit sponsorbarn?
  4. Hvilke lande støtter BØRNEfonden?
  5. Hvad er sponsorbørn?
  6. Hvad skal jeg støtte?

Hvordan får man et sponsorbarn?

At være sponsor er en personlig måde at hjælpe på, hvor du gennem billeder, årlige rapporter og breve kan følge dit sponsorbarns liv. Når du er sponsor, støtter du både barnet og hele det lokalsamfund, som barnet er en del af. Et sponsorat koster 250 kr. om måneden.

Hvad koster det at blive sponsor?

Det behøver ikke nødvendigvis at være dyrt for dig at blive sponsor, da det afhænger af dit ønske til udbyttet. Du kan sagtens få noget ud af at sponsorere noget/nogen for et mindre beløb. Derudover kan det måske være muligt sponsorere med andet end et kontantbeløb.

Kan man besøge sit sponsorbarn?

Du kan besøge dit sponsorbarns lokalområde Rejsen og opholdet skal du selv arrangere. Ønsker du at besøge dit sponsorbarns lokalområde, beder vi dig læse vores besøgsguide og udfylde de nødvendige dokumenter, senest otte uger inden besøget.

Hvilke lande støtter BØRNEfonden?

Vi støtter børn gennem hele deres opvækst i flere end 50 af verdens fattigste lande i Afrika, Latinamerika og Asien via bidrag fra flere end 50.000 danske sponsorer.

Hvad er sponsorbørn?

Det barn, du er sponsor for, får stor glæde af din støtte på flere punkter. For det første bidrager du til bæredygtig udvikling i barnets lokalområde, hvilket betyder, at alle børnene inklusiv dit sponsorbarn vokser op med bedre adgang til bl. a. skolegang, sanitet og sundhedsydelser.

Hvad skal jeg støtte?

Du kan støtte Røde Kors – som medlem eller fadder, med et bidrag, med din tid – som frivillig eller hvis du er selvstændig eller ejer gennem din virksomhed. Der er 186 nationale selskaber verden over. Det er næsten et i hvert land. Selskaberne arbejder nationalt, og hvis muligt også internationalt.