:

Hvor bygger mejser rede?

Table of Contents:

  1. Hvor bygger mejser rede?
  2. Hvad er forskel på en mejse og musvit?
  3. Hvad spiser en blåmejse?
  4. Hvornår bygger mejser reder?
  5. Er der forskel på han og hun musvit?

Hvor bygger mejser rede?

Reden bliver bygget i et hul. Det kan være i et gammelt spættehul eller i en redekasser – men også alle mulige andre steder, hvor der er et lille hul, som f. eks. i et hul i en mur, en postkasse eller en gammel vandpost.

Hvad er forskel på en mejse og musvit?

Blåmejsen er den mindste, og den skal have en kasse med et så lille hul, at den større og stærkere musvit ikke kan møve sig ind. De ligner hinanden i levevis - hele tiden i aktivitet på jagt efter føde - og har begge gule fjer på brystet. Er det mon derfor mange ikke kan kende forskel!

Hvad spiser en blåmejse?

Om sommeren spiser blåmejsen mest insekter - og især larver. Den piller f. eks. træers knopper i stykker, for at finde insekter i dem.

Hvornår bygger mejser reder?

I april har blåmejse-parret travlt med at bygge reden, som består af op til 4.000 smådele. Blåmejsen lægger op til 18 æg, som bliver ruget i 12 døgn – mest af hunnen. Ungerne bliver i kassen 14-18 dage, hvor begge forældre fodrer dem – i gennemsnit hvert 8. minut.

Er der forskel på han og hun musvit?

Musvitten har en sort stribe på undersiden. Han og hun kan kendes fra hinanden ved, at hannens sorte stribe er bredere og mørkere. Føden er fortrinsvis insekter og larver, når de kan findes, men musvitter spiser også gerne frø og nødder.