:

Hvor mange salmer synges til bisættelse?

Table of Contents:

 1. Hvor mange salmer synges til bisættelse?
 2. Hvad synger man til urnenedsættelse?
 3. Hvornår bliver man sunget ud?
 4. Hvor kan man finde salmer?
 5. Er der nogen i himlen begravelse?
 6. Hvilke salmer blev sunget til Prins Henriks begravelse?
 7. Hvor lang tid før skal man komme til begravelse?
 8. Hvem har skrevet Nærmere Gud til dig?
 9. Hvorfor synger man salmer i kirken?

Hvor mange salmer synges til bisættelse?

Salmer og sange til begravelsen eller bisættelsen Ved en typisk begravelse eller bisættelse bliver der typisk sunget tre eller fire salmer eller sange.

Hvad synger man til urnenedsættelse?

Ved urnenedsættelsen kan vi selv arrangere forløbet. Nogle familier ønsker blot at sænke urnen og derefter lade graveren dække graven. Andre ønsker, at vi sammen beder et Fadervor, læser et digt eller synger en salme.

Hvornår bliver man sunget ud?

At synge ud, vil sige at der tages afsked med den afdøde ved en lille højtidelighed, som foregår det sted personen er død, eksempelvis sygehuskapel, hjemmet eller plejehjem, hvorefter båren køres til kapellet ved kirken. Det kan foregå på mange måder alt afhængig af afdødes/pårørendes ønsker.

Hvor kan man finde salmer?

Du kan finde både salmen og salmemelodien ved hjælp af salmenummeret.
 • Salmen finder du ved at skrive nummeret i søgefeltet under "Find salmen", så kommer du til siden, hvor du kan læse salmeteksten. ...
 • Melodien finder du ved at skrive nummeret i søgefeltet "Hør melodien".

Er der nogen i himlen begravelse?

Sangen Er der nogen i himlen? er ifølge ophavsmanden Klaus Kjellerup skrevet til Philippa Bulgin. Philippa Bulgin ligger begravet på Holmens Kirkegård i København.

Hvilke salmer blev sunget til Prins Henriks begravelse?

Se salmerne, der blev sunget til prins Henriks bisættelse
 • "Op, al den ting, som Gud har gjort". Melodi: Bøhmisk melodi, omkring 1550. Tekst: H.A. ...
 • "Til himlene rækker din miskundhed, Gud". Melodi: J.P.E. Hartmann, 1852. ...
 • "Du, som har tændt millioner af stjerner". Melodi: Erik Sommer, 1981. Tekst: Johannes Johansen, 1981.
20. feb. 2018

Hvor lang tid før skal man komme til begravelse?

Hvor lang tid tager en begravelse? En traditionel begravelse tager typisk en halv time i kirken, og det samme er faktisk gældende for en bisættelse. Ofte er det den efterfølgende private reception, der tager længere tid, og det er her, der er mulighed for de pårørende at mindes afdøde sammen.

Hvem har skrevet Nærmere Gud til dig?

Nærmere, Gud, til dig er en salme, nr. 26 i Den Danske Salmebog. Den er skrevet i 1841 af englænderen Sarah Adams og oversat til dansk af Henry Ussing i 1881. Melodien er komponeret af Lowell Mason i 1856.

Hvorfor synger man salmer i kirken?

Man synger salmer ved gudstjenesten om søndagen, men også ved for eksempel bryllupper og begravelser. Salmesang er med til at skabe fællesskab i kirken. I Danmark er det blevet en tradition at synge salmer, og derfor synger man også sommetider salmer andre steder end i kirken.