:

Hvad er Parlamentets hovedopgaver?

Table of Contents:

  1. Hvad er Parlamentets hovedopgaver?
  2. Hvordan kommer man ind i EU Kommissionen?
  3. Hvordan adskiller EU sig fra stater og andre internationale institutioner?
  4. Hvordan grupper Europa-Parlamentet medlemmer sig?
  5. Hvordan er Parlamentet organiseret?
  6. Hvad laver Det Europæiske Råd?
  7. Hvordan er EU's besluttende organer fordelt i en lovgivende udøvende og dømmende magt?
  8. Hvor mange Europa parlamentsmedlemmer er der efter Brexit?

Hvad er Parlamentets hovedopgaver?

Parlamentet består af 705 medlemmer (MEP'ere), der repræsenterer alle EU-lande. ... Europa-Parlamentet træffer beslutninger om EU-lovgivning - deriblandt det flerårige budget - i fællesskab med Rådet for Den Europæiske Union (EU-landenes regeringer). EP holder andre institutioner som Europa-Kommissionen til regnskab.

Hvordan kommer man ind i EU Kommissionen?

En af de 28 kommissærer er Kommissionsformand, udpeget af Det Europæiske Råd og valgt af EU-Parlamentet. EU-Rådet nominerer derefter de andre 27 medlemmer af kommissionen i samråd med den nominerede kommissionsformand, og de 28 medlemmer skal derefter, som samlet gruppe, godkendes af EU-Parlamentet.

Hvordan adskiller EU sig fra stater og andre internationale institutioner?

Det, der er grundlæggende nyt ved EU i forhold til de traditionelle internationale sammenslutninger af stater, er, at medlemsstaterne har afgivet dele af deres suverænitet til fordel for EU, som er blevet udstyret med egne magtbeføjelser, der er uafhængige af medlemsstaterne.

Hvordan grupper Europa-Parlamentet medlemmer sig?

Medlemmerne af Europa-Parlamentet er organiseret i politiske grupper i Europa-Parlamentet efter politisk tilhørsforhold. For at danne gruppe i Europa-Parlamentet kræves det at mindst 25 MEP'er fra mindst en fjernedel af medlemslandene i EU deltager i gruppen.

Hvordan er Parlamentet organiseret?

De 705 medlemmer af Europa-Parlamentet er organiseret i forskellige politiske grupper, der afspejler deres politiske overbevisning. ... For at etablere en politisk gruppe i Europa-Parlamentet kræves mindst 23 parlamentarikere og mindst en fjerdedel af medlemslandene.

Hvad laver Det Europæiske Råd?

Det Europæiske Råd samler EU's ledere for at fastsætte den politiske dagsorden for EU. Det er det højeste niveau af det politiske samarbejde mellem EU-landene. Det Europæiske Råd er en af EU's 7 officielle institutioner og består af (normalt kvartalsmæssige) topmøder mellem EU's ledere under ledelse af en fast formand.

Hvordan er EU's besluttende organer fordelt i en lovgivende udøvende og dømmende magt?

På mange udviser EU nogle af de typiske kendetegn for et føderalt system; med Europa-Kommissionen som den udøvende magt og en todelt lovgivningsmyndighed hos Europa-Parlamentet, der repræsenterer borgerne, og Rådet, der repræsenterer staterne. ...

Hvor mange Europa parlamentsmedlemmer er der efter Brexit?

Europa-Parlamentet træder sammen i både Bruxelles og Strasbourg. Medlemmerne vælges for fem år ad gangen af befolkningerne i de 27 EU-lande. Parlamentet har 705 medlemmer, heraf 14 danske. Sammen med Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) danner EU-parlamentet den lovgivende magt i EU.