:

Hvordan regner man siderne ud på en trekant?

Table of Contents:

  1. Hvordan regner man siderne ud på en trekant?
  2. Hvad det vil sige at forholdet mellem siderne er konstant?
  3. Hvordan finder man sidelængde?
  4. Hvordan finder man skaleringsfaktoren?
  5. Hvordan finder man sidelængde ud fra rumfang?

Hvordan regner man siderne ud på en trekant?

Beregning af en sidelængde ved hjælp af Cosinus relationen i en retvinklet trekant. Antager vi nu at vi kender vinkel A = 32 grader og sidelængden AC = 8 (hosliggende katete), så kan vi beregne sidelængden AB (hypotenusen) ved hjælp af Cosinus relationen.

Hvad det vil sige at forholdet mellem siderne er konstant?

Siderne b og e er også ensliggende, og lige så er c og f. Som nævnt ovenfor vil ΔDEF være en forstørrelse af ΔABC. Dette betyder, at forholdet mellem de ensliggende sider vil være konstant. Dette er en meget vigtig egenskab ved ensvinklede trekanter, som man blandt meget andet bruger til at forklare cosinus og sinus.

Hvordan finder man sidelængde?

Hvordan finder jeg sidelængden i en terning når jeg ved hvad rumfanget er? :) Da en terning er lige lang på hver side, så har du, at hvis sidelængden betegnes a, så er rumfanget a*a*a. Du skal altså tage den tredje rod af rumfanget for at få sidelængden.

Hvordan finder man skaleringsfaktoren?

Ensvinklede trekanter kaldes også ligedannede trekanter. Det at to trekanter er ensvinklede betyder at der findes en skaleringsfaktor der kan "transformere" den ene trekant om til den anden. Denne skaleringsfaktor er ens for alle tre sider. kstor=a′a=b′b=c′c.

Hvordan finder man sidelængde ud fra rumfang?

Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden. I så fald skal man finde arealet af grundfladen og gange med figurens højde.