:

Hvad er flydende læsning?

Table of Contents:

 1. Hvad er flydende læsning?
 2. Hvem lavede Inklusionsreformen?
 3. Hvad siger folkeskoleloven om inklusion?
 4. Hvordan Lixer man elever?
 5. Hvad er min læsehastighed?
 6. Hvad står der i Salamanca-erklæringen?
 7. Hvem vedtog Inklusionsreformen 2012?
 8. Hvornår kom Inklusionsloven?
 9. Hvordan måler man lixtal?
 10. Hvad er en Læsekontrakt?
 11. Hvad er læseteknikker?

Hvad er flydende læsning?

Flydende læsning handler om præcis afkodning, hastighed, forståelse og prosodi (udtryksfuld personlig oplæsning). Annonce: Undersøgelser viser, at selvstændig stillelæsning ikke er tilstrækkeligt effektivt for især elever, som ikke har udviklet tilstrækkelige ordafkodningsstrategier.

Hvem lavede Inklusionsreformen?

Inklusions-reformen handlede for meget om penge Resultatet blev under den tidligere Venstre-minister Ellen Trane-Nørby inklusionseftersynet, der kom med omkring 100 anbefalinger og et opgør med målsætningen om, at 96 procent af eleverne skal gå i en almindelig folkeskoleklasse.

Hvad siger folkeskoleloven om inklusion?

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Børn med særlige behov skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning. Det skal ske med den nødvendige støtte og hjælpemidler.

Hvordan Lixer man elever?

Formelen er: (Antal ord pr. sætning) + (antal ord på 3 stavelser eller mere) x 0,4 og afrund til nærmeste hele tal; det giver det antal års skolegang, man skal have for at kunne læse teksten … Det system, vi bruger i Danmark, er er LIX (LæsbarhedsIndeX).

Hvad er min læsehastighed?

En læsehastighed på 300-400 ord i minuttet vil være flot. Har du læst under 150 ord i minuttet, er dit læsetempo lavt. Har du læst mellem 1 ord hvert minut, har du et almindeligt læsetempo. Læser du mere end 300 ord i minutter, er dit læsetempo højt.

Hvad står der i Salamanca-erklæringen?

Salamanca-erklæringen understreger, at inklusive (rummelige) skoler skal kunne klare både forskellige måder at lære på og forskellige indlæringstakter, og de skal sikre, at alle får kvalitet i uddannelsen ved at tilbyde passende undervisningsindhold, forskellige undervisningsformer, undervisningsstrategier.

Hvem vedtog Inklusionsreformen 2012?

undervisningsordfører og gruppeformand - den første af de ansvarlige politikere, der nu direkte indrømmer, at det var en stor fejl, da et bredt politisk flertal på Christiansborg vedtog den omstridte inklusionsreform, der skulle sikre, at flere elever med særlige behov skulle flyttes fra specialundervisning og ...

Hvornår kom Inklusionsloven?

I 2012 vedtog Folketinget en lovændring om øget inklusion i den danske folkeskole. Lovændringen betød, at flere elever med særlige behov skulle inkluderes i den almene folkeskole, samtidig med at deres og de øvrige elevers faglige resultater blev forbedret og deres trivsel fastholdt (Under- visningsministeriet, 2012).

Hvordan måler man lixtal?

Lixtallet beregner man ved at dividere antallet af ord i en tekst med antallet af punktummer. Derefter dividerer man antallet af ord, der har over seks bogstaver, med det samlede antal ord og ganger resultatet med 100. De to resultater lægges til sidst sammen og afrundes til et helt tal.

Hvad er en Læsekontrakt?

I BookBites finder du LæseTid: din digitale læsekontrakt, som giver klassen en fast ramme om læsning og daglige læsesejre. Eleven logger sin læsning i papirbøger. Vi gør læsetiden synlig og motiverer til at få læst 20 minutter hver eneste dag. LæseTid er altid ved hånden.

Hvad er læseteknikker?

En læseteknik er en bestemt teknik, man bruger til læsningen af en tekst afhængig af, hvilket formål man har med læsningen.