:

Hvilket land bruger flest pesticider?

Table of Contents:

 1. Hvilket land bruger flest pesticider?
 2. Hvilke stoffer består pesticider af?
 3. Hvor farlige er pesticider?
 4. Er der pesticider i regnvand?
 5. Hvad sprøjter landmændene med?
 6. Hvornår begyndte man at bruge sprøjtemidler?
 7. Hvordan er pesticider opbygget?
 8. Hvilke typer pesticider er der?
 9. Kan man dø af pesticider?
 10. Hvilke problemer er der ved at spise sprøjtede fødevarer?
 11. Er der pesticider i gødning?
 12. Hvad sprøjter man marker med?
 13. Hvilke sprøjtemidler bruger man?
 14. Hvor kommer pesticider fra?
 15. Er pesticider skadelige for naturen?

Hvilket land bruger flest pesticider?

Store forskelle i landenes forbrug af pesticider Det viser sig, at der er store forskelle i forbruget af pesticider i de fire lande. Forbruget i Danmark er meget lavere end de andre lande. Storbritannien er det land, som har det højeste forbrug i både vinterhvede og vinterraps.

Hvilke stoffer består pesticider af?

Pesticiders kemi Mange af disse pesticider blev forbudt med Stockholm Konventionen af 2001 om persisterende organiske forurenere og andre organiske forurenere. I dag er det aktive stof i pesticider phosphater og carbamater, der således stort set har erstattet de organiske klorforbindelser.

Hvor farlige er pesticider?

Er det farligt med giftrester i maden? Nej, pesticidrester er ikke farlige, når de findes i mængder under grænseværdien. Grænseværdierne er fastsat af videnskabelige eksperter og gælder i hele EU – og de er sat med en stor sikkerhedsmargen. Det er yderst sjældent, at der findes pesticidrester over grænseværdierne.

Er der pesticider i regnvand?

Pesticiderne kan udvaske fra atmosfæren med regnvand eller de kan afsættes på overflader ved den såkaldte tørdeposition. Pesticiderne kan med regnvand spredes til vandmiljøet, hvor de kan forekomme i jordvand, drænvand, grundvand, vandløb og søer.

Hvad sprøjter landmændene med?

Danske landmænd sprøjter deres marker med gift flere gange om året for at slå ukrudt, svampe og skadedyr ihjel. Ifølge de seneste tal fra Miljøstyrelsen bruger landbruget i alt 2.617 ton sprøjtegifte om året.

Hvornår begyndte man at bruge sprøjtemidler?

Anvendelse af pesticider i landbruget vandt indpas i produktionen efter 2. verdenskrig. I de første år var det bekæmpelse af skadedyr i afgrøderne, som havde størst betydning.

Hvordan er pesticider opbygget?

Ukrudtsmidlet indeholder glyphosat og polyoxyethylenamin, og det er i virkeligheden ikke produktet Roundup, der er testet, men derimod det aktive stof glyphosat. Glyphosat slår ukrudtet ihjel, fordi det forhindrer planterne i at danne nogle livsvigtige stoffer.

Hvilke typer pesticider er der?

De pesticider der bekæmper ukrudt kaldes herbicider, dem der bekæmper skadedyr kaldes insekticider og dem der bekæmper sygdomme, kaldes fungicider. Der er stor forskel på de forskellige pesticider og det er vigtig at være opmærksom på deres påvirkning af miljø og sundhed.

Kan man dø af pesticider?

Blot en mundfuld pesticider dræber Hvis du spiser bare én teskefuld af de giftigste sprøjtemidler, kan du i løbet af få timer. Nogle pesticider angriber nervesystemet og sætter kroppen ud af spil. Andre angriber luftvejene og kvæler dig; nogle hurtigt, andre langsomt.

Hvilke problemer er der ved at spise sprøjtede fødevarer?

I en fødevareproduktion, hvor der bruges plantebeskyttelsesmidler, vil der altid være en mulighed for at finde rester i fødevarerne, for i dag kan man med moderne analysemetoder finde selv meget små mængder.

Er der pesticider i gødning?

Danske landbrug er flittige brugere af gødning og sprøjtegift, og mere end 50% af Danmarks samlede areal sprøjtes med gift. Selvom forbruget er faldende, benyttes produkterne stadig i vid udstrækning til at få afgrøderne til at gro og beskytte dem mod angreb fra insekter og svampe.

Hvad sprøjter man marker med?

markerne bruger vi især ukrudtsmidler, insekt- og svam- pemidler.

Hvilke sprøjtemidler bruger man?

Ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler har fællesbetegnelsen sprøjtemidler eller pesticider. Nogle benytter også betegnelsen plante-beskyttelsesmidler, som er et mere positivt ladet ord. Man bruger sprøjtemidler i haver, på marker, i plantager og i gartnerier.

Hvor kommer pesticider fra?

Hvad er pesticider? Ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler har fællesbetegnelsen sprøjtemidler eller pesticider. Nogle benytter også betegnelsen plante-beskyttelsesmidler, som er et mere positivt ladet ord. Man bruger sprøjtemidler i haver, på marker, i plantager og i gartnerier.

Er pesticider skadelige for naturen?

Sprøjtegift er designet til at slå levende organismer ihjel, fx insekter og svampe. Det betyder, at de oftest også virker giftige på andre organismer. Altså kan nogle sprøjtegifte virke skadelige på menneskers sundhed.