:

Hvad er målet med håndvask?

Table of Contents:

  1. Hvad er målet med håndvask?
  2. Hvad kaldes modstandsdygtighed over for infektionssygdomme?
  3. Kan håndsprit bruges til rengøring?
  4. Hvilke forholdsregler findes der ved infektion?
  5. Kan man drikke hospitalssprit?
  6. Hvad indeholder husholdnings sprit?
  7. Hvad kan sprit bruges til?

Hvad er målet med håndvask?

Hindre overførsel af mikroorganismer via hænderne, fx: Fra en patient til en anden patient. Fra patient til udstyr. Fra forurenet udstyr til patient.

Hvad kaldes modstandsdygtighed over for infektionssygdomme?

Øget antibiotikaresistens betyder, at flere bliver koloniserede med resistente bakterier, der fortrænger de tidligere følsomme bakterier, som indgår i normalfloraen på hud og slimhinder. Denne kolonisation kaldes også for bærertilstand med resistente bakterier.

Kan håndsprit bruges til rengøring?

håndsprit ikke kan anvendes til overfladedesinfektion, fordi glycerolen klæber til overfladen. Resultatet bliver, at overfladen kan binde mere snavs og flere mikroorganismer. klorhexidin kun har en begrænset effekt over for virus og ikke kan anvendes til desinfektion af overflader og genstande.

Hvilke forholdsregler findes der ved infektion?

For at forebygge spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra person til person er der en række infektionshygiejniske forholdsregler, der skal tages i betragtning i forhold til: håndhygiejne anvendelse af arbejdsdragt anvendelse af personlige værnemidler rengøring, desinfektion og sterilisation ...

Kan man drikke hospitalssprit?

Risiko: Denatureringsmidlet tilsættes for at gøre spritten udrikkelig. Disse tilsætninger indebærer kvalme og opkastning, men ellers ingen øget risiko ved engangsindtagelse. Se også etanol.

Hvad indeholder husholdnings sprit?

Per hektoliter (100 liter) ethanol tilsættes 3 liter isopropylalkohol, 3 liter methylethylketon og 1 gram denatoniumbenzoat. Nogle af EU-landene har også andre metoder som må anvendes. Koncentrationen af det denaturerede ethanol i husholdningssprit ligger typisk på 93-96 pct.

Hvad kan sprit bruges til?

Vinduer, spejle, forkromede haner m.m. poleres med Sprit. Tin pudses med en blanding af Sprit og Wienerkalk (konsistens som lind grød). Blandingen kan også bruges til udvendig polering af aluminiumsgryder. Sprit bruges som brændstof på fonduens brænder,- samt til kogeapparater.