:

Hvad kan vi gøre for at beskytte grundvandet?

Table of Contents:

  1. Hvad kan vi gøre for at beskytte grundvandet?
  2. Hvordan dannes vores grundvand?
  3. Hvad er et grundvandsspejl?
  4. Hvilke muligheder er der for vandværkerne når de støder på forurenede vandboringer?
  5. Hvor kommer det danske drikkevand fra?
  6. Hvordan kan en sø forurenes?
  7. Hvor er grundvandsspejlet?

Hvad kan vi gøre for at beskytte grundvandet?

Vi arbejder hver dag med at beskytte vores grundvand. Det sker ved at plante ny skov og lave aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsjord tæt ved vores kildepladser. Det vand, som kommer ud af vandhanen hos dig, henter vi op dybt nede fra undergrunden.

Hvordan dannes vores grundvand?

Grundvand starter som regn eller sne. Når det regner, siver vandet fra overfladen ned i jorden gennem de mange lag af sand, grus, ler og kalk, hvor det ophobes som grundvand. Hvor hurtigt det sker, varierer meget fra sted til sted, fordi hastigheden afhænger af undergrundens sammensætning.

Hvad er et grundvandsspejl?

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand, og vandet siver ned igennem jorden.

Hvilke muligheder er der for vandværkerne når de støder på forurenede vandboringer?

På en del mindre vandværker med BAM-forurening har man valgt at lukke de forurenede boringer og enten udført nye boringer eller ladet vandforsyningen overtage af et nabovandværk. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at afværge en forurening eller fremskaffe alternativ vandforsyning, kan vandet renses for BAM.

Hvor kommer det danske drikkevand fra?

Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, og næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt.

Hvordan kan en sø forurenes?

Andehold med fodring af ænder eller overdreven forfodring ved fiskeri er også med til at forurene søen med næringsstoffer.

Hvor er grundvandsspejlet?

Grundvandsspejlet. Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand, og vandet siver ned igennem jorden.