:

Er fortove offentlige?

Table of Contents:

  1. Er fortove offentlige?
  2. Hvem skal holde rabatten?
  3. Hvad er offentlig vej?
  4. Hvem ejer rabatten?
  5. Kan man komme ud af en grundejerforening?
  6. Hvor meget kan en grundejerforening bestemme?

Er fortove offentlige?

Hold fortovet rent Grundejeren skal holde fortovet rent, også selv om det er en del af en offentlig vej. Det betyder, at man har pligt til at fjerne ukrudt fra skel til fortovskant, feje fortov og fjerne affald.

Hvem skal holde rabatten?

Private fællesveje er veje, som ejes af grundejerne. Det er en vej, som alle har adgang til. Til forskel fra en offentlig vej, er det her grundejernes ansvar at vedligeholde fortov, rabat og vej.

Hvad er offentlig vej?

En offentlig vej er en vej, en sti eller et område, der er tilgængeligt for al færdsel. De offentlige veje er inddelt i to vejtyper, herunder kommune- og statsveje.

Hvem ejer rabatten?

Spørgsmål A7: Hvemejerrabatten i vejsiden? Svar: Vejene og rabatterne er tinglyst som vej på de enkelte sommerhusgrunde, men ifølge loven disponerer fællesskabet over hele vejbredden inklusiv rabatterne. Vejrabatterne må derfor ikke anvendes til private formål ifølge loven.

Kan man komme ud af en grundejerforening?

Som sagt, har du som køber krav på at kende til denne pligt til medlemskab, inden du køber huset. Men du kan ikke efter købet af huset lovligt melde dig ud af grundejerforeningen.

Hvor meget kan en grundejerforening bestemme?

I praksis kan grundejerforeningen bestemme alt, der relaterer sig til din ejendom, så længe det indgår i vedtægterne, fordi et flertal har stemt for på generalforsamlingen. Dog gælder dette udelukkende, så længe vedtægterne er indenfor rimelighedens grænser.