:

Hvad er sammenhængen mellem fotosyntese og respiration?

Table of Contents:

  1. Hvad er sammenhængen mellem fotosyntese og respiration?
  2. Hvad er ligningen for fotosyntese?
  3. Hvad er forskellen på Nettoprimærproduktion og Bruttoprimærproduktion?
  4. Hvad er forskellen på Nettoprimærproduktion og Bruttoprimærproduktion i forhold til plantevækst?
  5. Hvor i planten sker den største del af primærproduktionen?

Hvad er sammenhængen mellem fotosyntese og respiration?

Planter kan bruge glukose fra fotosyntesen, når de skal danne andre organiske stoffer som for eksempel stivelse, proteiner og fedtstoffer, men de kan også omsætte glukosemolekylet til energi i en proces, som hedder respiration.

Hvad er ligningen for fotosyntese?

Kuldioxid + vand + sollys => druesukker + ilt Druesukker - eller glukose som det hedder - kan omdannes til stivelse - som sammen med næringssaltene fra jorden bygges om til alle de andre stoffer, som træet består af.

Hvad er forskellen på Nettoprimærproduktion og Bruttoprimærproduktion?

BPP (Bruttoprimærproduktion): Total mængde organisk kulstof, der bliver dannet ved fotosyntesen. R (Respiration): Mængden af organisk kulstof, der forbruges i respirationen. NPP (Nettoprimærproduktionen): Mængden af organisk kulstof, der er til rådighed til vækst (BPP – R).

Hvad er forskellen på Nettoprimærproduktion og Bruttoprimærproduktion i forhold til plantevækst?

Bruttoprimærproduktionen er summen af alt det organiske stof, som er dannet ved fotosyntese (og kemosyntese) på et bestemt område i løbet af et år. Der er altså ikke fraregnet planternes egne tab til løbende respiration (se nettoprimærproduktion).

Hvor i planten sker den største del af primærproduktionen?

Det er netop det, der sker i fotosyntesen, når planter og planktonalger bruger solens lysenergi til at danne organisk stof i form af glukose ud fra de uorganiske molekyler kuldioxid og vand. Derfor er planter og planktonalger autotrofe.