:

Hvorfor tror man at der er olie i Arktis?

Table of Contents:

  1. Hvorfor tror man at der er olie i Arktis?
  2. Hvordan opstår olieforurening?
  3. Hvordan påvirker olie havet?
  4. Hvilke udfordringer kan der være forbundet med at indvinde olie i Arktis?
  5. Er det en god idé at udvinde olie i Østgrønland?
  6. Hvad gør olie ved miljøet?
  7. Hvordan forurener olie havet?
  8. Hvilke forudsætninger der skal være opfyldt for at olien kan dannes?
  9. Hvilke udfordringer kan der være forbundet med at udvinde olie i Arktis?
  10. Hvilke problemer er der ved at udnytte råstofferne på Grønland?

Hvorfor tror man at der er olie i Arktis?

DET STORE OG SÅRBARE UKENDTE Det skyldes manglende kortlægning, stigende vandstand i havene, smeltende permafrost og kysterosion. Hvis et olieudslip finder sted, er Arktis særligt sårbar, da mulighederne for at reagere er små. Regionen er meget fjerntliggende, og mandskab kan være nødsaget til at rejse langt.

Hvordan opstår olieforurening?

Olie (olieforurening), Den olieforurening, der får størst opmærksomhed, er de store udslip, når tankskibe forliser, og olieboringer kommer ud af kontrol. Sker en sådan ulykke nær kysten, kan konsekvenserne blive meget alvorlige.

Hvordan påvirker olie havet?

Råolier og olieprodukter kan skade marine organismer og fugle. Skadevirkningen kan dels skyldes en mekanisk påvirkning, hvor organismerne ødelægges eller kvæles p.g.a. tilsøling med olie, og dels en indvirkning på organismerne af oliens indhold af giftige forbindelser.

Hvilke udfordringer kan der være forbundet med at indvinde olie i Arktis?

Alligevel er olieselskaber som Gazprom og Equinor i færd med at effektuere planer om at finde og udvinde olie i Arktis. At udvinde olie i de afsidesliggende have, hvor vejrforholdene ofte er ekstreme, er en så udfordrende og risikabel affære, at det kun vil være et spørgsmål om tid, før en ulykke indtræffer.

Er det en god idé at udvinde olie i Østgrønland?

Hvis de finder olie, kan Grønland komme til at tjene rigtig mange penge. Det kan endda betyde, at Grønland kan blive selvstændigt land. Det er dog ikke alle, som synes, at det er en god idé at udvinde olie i Grønland. Dyre- og plantelivet er nemlig meget følsomt.

Hvad gør olie ved miljøet?

Når olie slipper ud i naturen, forurener det drikkevandet. Mennesker og dyr bliver syge på grund af giftige kemikalier i vandet. Skove bliver til øde landskaber, og plantelivet dør. Afbrænding af olie skader også miljøet.

Hvordan forurener olie havet?

Olieforurening er ligeledes en af de store forureningsbidrag i havet. Forureningen sker enten på grund af en ulykke eller et skibsforlis eller som diffus forurening fra den almindelige skibstrafik samt udsivning af olie fra naturlige kilder i områder som indeholder olie i undergrunden, eksempelvis omkring Grønland.

Hvilke forudsætninger der skal være opfyldt for at olien kan dannes?

Olie dannes af alger Sediment er det, der er afsat fra stenarters nedbrydelse. Hvis der er ilt, er der nemlig også dyr, som nedbryder det organiske materiale, og så kommer der ingen olie. For det andet skal organisk materiale udsættes for både et tryk og varme. Det sker ved, at der aflejres yderligere sediment ovenpå.

Hvilke udfordringer kan der være forbundet med at udvinde olie i Arktis?

Olieboringer i Arktis udgør en alvorlig trussel imod det sårbare arktiske miljø. At bore efter olie i det isfyldte, afsidesliggende hav er ekstremt risikabelt, og den fornødne teknologi til at rydde op efter et olieudslip i dette område er ikke-eksisterende.

Hvilke problemer er der ved at udnytte råstofferne på Grønland?

Endnu mere interessant er jagten på olie i Grønlands undergrund. I dag leder flere forskellige olieselskaber efter olie i Grønland. Hvis de finder olie, kan Grønland komme til at tjene rigtig mange penge. Det kan endda betyde, at Grønland kan blive selvstændigt land.