:

Hvad betyder det at aflevere blankt?

Table of Contents:

  1. Hvad betyder det at aflevere blankt?
  2. Hvornår er reeksamen?
  3. Hvor mange forsøg har man til eksamen?
  4. Er man automatisk tilmeldt reeksamen?
  5. Hvad sker der hvis man blanker eksamen?
  6. Hvad sker der hvis man blanker en eksamen?

Hvad betyder det at aflevere blankt?

« Fænomenet med at dumpe eksamener med vilje kaldes blandt de studerende »at blanke« – opkaldt efter det blanke stykke papir, som man afleverer til skriftlige eksamener. Fænomenet finder dog også anvendelse til mundtlige prøver, hvor studerende så meddeler censor og underviser, at man ikke vil tage eksamenen.

Hvornår er reeksamen?

Hvis du ønsker at tilmelde dig reeksamen i reeksamensperioden (der typisk ligger i henholdsvis februar eller august) er det en forudsætning, at du har været tilmeldt/har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Hvor mange forsøg har man til eksamen?

Antal eksamensforsøg Alle studerende har tre eksamensforsøg til at bestå hver eksamen. Bruger man alle tre forsøg, uden at bestå, bliver man som udgangspunkt udskrevet fra studiet.

Er man automatisk tilmeldt reeksamen?

Tilmelding til prøver og omprøver: Den obligatoriske tilmelding til undervisning medfører, at du automatisk er tilmeldt prøven. Du kan ikke afmelde dig prøven.

Hvad sker der hvis man blanker eksamen?

Hvis du har brugt tre eksamensforsøg på et fag uden at bestå, vil du blive udmeldt fra universitetet. Hvis du har brugt tre eksamensforsøg i et fag uden at bestå, kan du søge dit studienævn om dispensation til et fjerde eksamensforsøg.

Hvad sker der hvis man blanker en eksamen?

Hvis du ikke består, afmelder dig for sent, vælger at forlade en eksamen, at aflevere blankt eller hvis du udebliver fra en eksamen, som du er tilmeldt, tæller det som et brugt eksamensforsøg. Hvis du har brugt tre eksamensforsøg på et fag uden at bestå, vil du blive udmeldt fra universitetet.