:

Hvor længe skal forskningsdata opbevares?

Table of Contents:

  1. Hvor længe skal forskningsdata opbevares?
  2. Hvor længe skal forskningsdata gemmes?
  3. Hvor længe må en virksomhed opbevare persondata?
  4. Hvor længe skal man opbevare persondata?
  5. Hvor lang tid må man gemme persondata?

Hvor længe skal forskningsdata opbevares?

Du bør også være opmærksom på, at dine forskningsdata i henhold til den danske kodeks for integritet i forskning bør opbevares i 5 år efter seneste publicering på datasættet. Personfølsomme data bør dog, hvis muligt, anonymiseres.

Hvor længe skal forskningsdata gemmes?

Visse forskningsdata er værd at opbevare i længere tid. Al data, som ligger til grund for forskningspublikationer, bør opbevares i minimum fem år efter udgivelse eller anden offentliggørelse, se DTU's politik for opbevaring af primære materialer og data (pdf).

Hvor længe må en virksomhed opbevare persondata?

De gældende regler for, hvor længe data gemmes, er nemlig, at opbevaring af data er tilladt, så længe den angivne data er nødvendig for, at virksomheden kan udføre ej job. Når dette ikke længere er tilfældet, skal dataene enten slettes eller anonymiseres.

Hvor længe skal man opbevare persondata?

Du må opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, de er indsamlet til.

Hvor lang tid må man gemme persondata?

På baggrund af den hidtidige praksis fra Datatilsynet du som udgangspunkt gemme data om fratrådte medarbejdere i op til fem år, siger hun. I tilfælde af en verserende ansættelsesretlig sag om for eksempel bortvisning eller opsigelse, oplysninger dog gemmes, indtil sagen er afsluttet.