:

Hvordan foregår en mundtlig historie eksamen?

Table of Contents:

  1. Hvordan foregår en mundtlig historie eksamen?
  2. Hvordan forbereder man sig til mundtlig historie?
  3. Hvordan laver man en problemstilling i historie?
  4. Hvordan læser man op til historie eksamen?
  5. Hvad er forskellen på historie og historik?

Hvordan foregår en mundtlig historie eksamen?

Historieeksamen er en mundtlig eksamen. Der er 90 minutters forberedelsestid og herefter 30 minutters eksamination. Du starter med at trække et eksamenssæt på tre til fire normalsider. Eksamenssættet skal bestå af ukendt materiale og ofte vil det bestå af forskellige materialetyper i forskellige sværhedsgrader.

Hvordan forbereder man sig til mundtlig historie?

Vi ser på, hvordan du skal bruge din forberedelsestid på den god måde, hvor vi giver dig en trin-for-trin vejledning i at opstille problemstillinger og arbejde med materialerne fra eksamensspørgsmålet. Du får også et eksempel på en disposition for fremlæggelsen. Til sidst giver vi gode råd til selve eksaminationen.

Hvordan laver man en problemstilling i historie?

En historisk problemstilling består af et eller flere spørgsmål. De kan være stillet af din lærer, de kan findes i din historiebog, eller du kan selv have udarbejdet en problemstilling med din lærers hjælp. Problemstillingen spørger til nogle ting i fortiden, som du gerne vil have svar på og undersøge nærmere.

Hvordan læser man op til historie eksamen?

Forberedelse til eksamen
  1. Læs undervisningsbeskrivelsen.
  2. Få overblik over dit materiale.
  3. Læs op til eksamen. Lav en oversigt over hvert forløb. Få styr på fagets metode. Øv dig i at opstille problemstillinger.

Hvad er forskellen på historie og historik?

Historier er de historier, vi fortæller os selv om vores liv. Historier er altså subjektive. Historik derimod er de hændelser, der faktuelt er sket i fortiden. Historik er altså en objektiv størrelse.