:

Hvordan opbygger man en kommentar?

Table of Contents:

  1. Hvordan opbygger man en kommentar?
  2. Hvordan analysere man en kommentar?
  3. Hvad betyder kommentere Debatindlæggets synspunkt?
  4. Hvordan kommenterer man et synspunkt?
  5. Hvordan ser et debatindlæg ud?

Hvordan opbygger man en kommentar?

Indhold: En kommentar kan bygges op af disse 3 elementer: Præsentation af emnet og den holdning man ønsker at kommentere på. Holdninger, påstande, eksempler og argumenter. Opsamling og konklusion.

Hvordan analysere man en kommentar?

En kommentar er subjektiv. Dvs. at det er afsenderens holdninger og meninger - ikke avisens....En kommentarer indeholder som minimum disse 3 elementer.
  1. Præsentation: Hvad er det man vil kommentere på?
  2. Holdninger: Afsenderens holdninger og argumenter.
  3. Konklusion. Opsamling og et tydeligt standpunkt.

Hvad betyder kommentere Debatindlæggets synspunkt?

Personen præsenterer problemet, fremsætter sit synspunkt, argumenterer for sit synspunkt og giver sin løsning på problemet. Debatindlægget forsøger ved hjælp af argumentation at overbevise modtageren om forskellige synspunkter. Debatindlæg hører under kategorien: opinion.

Hvordan kommenterer man et synspunkt?

GENRESKEMA SYNSPUNKT/SITUATION Præsenter tekstens emne i form af et resumé af synspunktet eller en redegørelse for situationen. DIT HOVEDSYNSPUNKT Skriv dit eget hovedsynspunkt. Gør det kort og præcist. UDDYBNING Uddyb dit synspunkt med argumenter og personlige eksempler.

Hvordan ser et debatindlæg ud?

Et debatindlæg er en tekst, som bringes i en avis, ofte på en særlig debatside. Indlægget er skrevet af en person, som ønsker at skabe eller deltage i en debat om et aktuelt emne. Personen præsenterer problemet, fremsætter sit synspunkt, argumenterer for sit synspunkt og giver sin løsning på problemet.