:

Hvordan ganger man potens?

Table of Contents:

 1. Hvordan ganger man potens?
 2. Hvordan får man eksponenten ned?
 3. Hvordan regner man negativ potens?
 4. Hvad er et tal opløftet i 0?
 5. Hvorfor et tal opløftet i 0 te potens giver 1?
 6. Hvordan sætter man et tal i potens?

Hvordan ganger man potens?

Opsummering
 1. Når man ganger to potenser, skal man blot lægge eksponenterne sammen.
 2. Når man dividerer to potenser, skal man blot trække eksponenterne fra hinanden.
 3. Man opløfter en potens i en eksponent ved at gange de to eksponenter med hinanden.

Hvordan får man eksponenten ned?

På samme måde findes der en kort skrivemåde for at gange med det samme tal mange gange. 54 læses som "5 opløftet til fjerde potens" eller bare "5 i fjerde" og betyder ganske enkelt 5 ganget med sig selv 4 gange. Et tal skrevet på denne måde kaldes en potens. 5 er grundtallet og 4 er eksponenten.

Hvordan regner man negativ potens?

Opsummering
 1. Når man har en negativ eksponent, svarer det blot til at sige "1 divideret med grundtallet opløftet i eksponenten med modsat fortegn".
 2. Er eksponenten -1, da kan man omskrive udtrykket til "1 divideret med grundtallet".

Hvad er et tal opløftet i 0?

Video: Et tal opløftet i 0 giver altid 1.

Hvorfor et tal opløftet i 0 te potens giver 1?

Et hvilken som helst tal opløftet til 0'te potens er lig 1. I den normale atematik har man vedtaget at det er 1. Man kunne selvfølgelig også have vedtaget noget andet, og argumentet om at alle alle tal i 0 potens er 1, duer ikke. Man kunne lige såvel sige at 0 i en vilkårlig potens skal være 0.

Hvordan sætter man et tal i potens?

Gange er altså en kort måde at skrive på, at man plusser et tal med sig selv. Det betyder altså ”3 ganget med sig selv 5 gange”. Man læser det som ”3 opløftet i femte potens” eller bare ”3 i femte”.