:

Hvad er Indholdskommunikation?

Table of Contents:

  1. Hvad er Indholdskommunikation?
  2. Kan man ikke kommunikere?
  3. Hvilke former for kommunikation?
  4. Hvad er pædagogisk kommunikation?
  5. Hvem er Benedicte Madsen kommunikation?

Hvad er Indholdskommunikation?

Der vil i al kommunikation både være angivelse af ting i den omtalte situation og relationer mellem dem (indholdskommunikation), og være definition af eller bekræftelse af forholdet mellem kommunikationspartnerne i kommunikationssituationen (forholdskommunikation).

Kan man ikke kommunikere?

Det er den østrigske kommunikationsteoretiker Paul Watzlawick, der har sagt, at “man kan ikke ikke kommunikere”. Og nu siger jeg det så lige videre til din fordel! Watzlawick blev født i 1921, samme år som Albert Einstein modtog nobelprisen for at have opdaget den fotoelektriske effekt.

Hvilke former for kommunikation?

Kommunikation har mange former og udtryk, og derfor kan måden hvorpå vi kommunikerer variere. Kommunikation kan inddeles i følgende kategorier; verbal, nonverbal, skriftlig og visuel kommunikation. Flere kategorier kan sagtens anvendes på samme tid og det giver mulighed for at opnå bedre resultater.

Hvad er pædagogisk kommunikation?

Pædagogen forsøger at få barnet i tale og lytter til hvad det siger. Kommunikationen er jævnbyrdig, og magten i kommunikationen fordeles mellem barn og voksen. Kommunikationen udspringer af værdierne i den demokratiske norm hvor der lyttes til hinanden, og hvor alle kommer til orde.

Hvem er Benedicte Madsen kommunikation?

Benedicte Madsens kommunikationstrekant Benedicte Madsen er lektor ved Århus Universitet og har videreudviklet A.L. Schibbyes pædagogiske trekant til det hun kalder kommunikationstrekanten. Den består af en afsender og en modtager, som kommunikerer om et emne.