:

Hvad laver man som ejendomsadministrator?

Table of Contents:

  1. Hvad laver man som ejendomsadministrator?
  2. Hvordan starter man en ejendomsadministration?
  3. Hvor lang tid tager EA-uddannelsen?
  4. Hvad er en administrators opgave?
  5. Hvilke krav stiller lovgivningen til Ejendomsadministrators adfærd?
  6. Hvad er en administration?

Hvad laver man som ejendomsadministrator?

En ejendomsadministrator har ansvaret for den løbende drift af ejendomme. Typisk varetager ejendomsadministratoren alle administrative opgaver såsom opkrævninger, regnskab, budgetter og daglig kommunikation.

Hvordan starter man en ejendomsadministration?

Ejendomsadministratoruddannelsen (EA-uddannelsen) er en specialiseret overbygningsuddannelse, som er udviklet af branchen til branchen. EA-uddannelsen er den eneste uddannelse, hvor du kan uddanne dig som ejendomsadministrator. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag og tre valgfag.

Hvor lang tid tager EA-uddannelsen?

EA-uddannelsen er normeret til at kunne gennemføres på to år.

Hvad er en administrators opgave?

En administration har typisk til formål at varetage en eller anden form for funktion eller forvalte noget for andre, herunder eksempelvis forvaltning af personalemæssige og organisatoriske forhold eller sikre en servicefunktion i en virksomhed.

Hvilke krav stiller lovgivningen til Ejendomsadministrators adfærd?

alle fornødne kundskaber til rådighed i relation til de opgaver, ejendomsadministrator skal udfø- re, herunder fx have kendskab til bebyggelse, konstruktioner, udvikling, drift og vedligeholdelse af bebyggelse, til lovgivning om fast ejendom, herunder om lejeforhold og skatter, til økonomi og investering i fast ejendom ...

Hvad er en administration?

Administration (latin) omtales i folkemunde som ledelse eller nogle gange forvaltning (svarer til administration). Administration har flere opslag: Virksomhedsadministration. Offentlig administration.