:

Hvordan virker flaps?

Table of Contents:

  1. Hvordan virker flaps?
  2. Hvad er Luftmodstandskoefficienten?
  3. Hvad er statisk tryk?
  4. Hvornår kom det første passagerfly?
  5. Hvordan trimmer man en båd?
  6. Hvordan virker trim på båd?

Hvordan virker flaps?

ved start fra en græsmark eller andre overflader der giver stor rullemodstand, samt ved start på korte baner, kan man sænke flaps'ene et lille stykke for derved at få mere opdrift, og på den måde komme hurtigere i luften. Større fly benytter stort set altid flaps ved både start og landing.

Hvad er Luftmodstandskoefficienten?

Luftmodstand. Luftmodstandskoefficienten Cw for forskellige legemer som funktion af forholdet mellem deres længde a og højde b i strømningsretningen. Strømningen er fra venstre mod højre med et Reynolds-tal på omkring 100.000. Koefficienten afhænger stærkt af legemernes form og orientering i forhold til strømningen.

Hvad er statisk tryk?

Statisk tryk er blot trykket et givent sted i væsken, mens det dynamiske tryk er den kinetiske enegri pr. volumenenhed (oftest liter). Det betyder, at en væske kun har et dynamisk tryk, når den er i bevægelse.

Hvornår kom det første passagerfly?

Det første passagerfly med trykkabine var Boeing 307 Stratoliner fra 1938, der kunne nå en højde af 20.000 fod (6 km.).

Hvordan trimmer man en båd?

Princippet for trimningen er enkel: Faldet tottes med opfriskende vind, så sejlet bliver fladere, og båden krænger mindre. Modsat kan det være en fordel at slække lidt på faldet i lettere vind. I samspil med lidt løsere skødning vil det give en dybere facon, der giver mere kraft til at holde fart i båden.

Hvordan virker trim på båd?

Et Trimplan system også kaldet et Trim Tab System, består af 2 uafhængige rustfristålplader, som monteres nederst på agterspejlet og når du så påbegynder sejlturen, justeres trimpladernes position så vandtrykket på trimpladerne gør, at hækken bliver løftet og stævnen trykkes mod vandet.