:

Hvad betyder det at give nogen en kurv?

Table of Contents:

  1. Hvad betyder det at give nogen en kurv?
  2. Hvad betyder kurven?
  3. Hvilket svar får man når man får en kurv?
  4. Hvad kaldes en kurve i et koordinatsystem?
  5. Hvad betyder pyller?

Hvad betyder det at give nogen en kurv?

At eller give afslag på et frieri kaldes at “” eller “give en kurv”, efter et vandresagn, som bl. a. bruger Vergil som uheldig person i en klassisk frierscene under den elskedes sovekammervindue; afvist hænger frieren til spot og spe i en kurv på husmuren eller falder igennem kurven, som er bundløs.

Hvad betyder kurven?

overført bevægelse opad eller nedad, frem eller tilbage i et fænomens udvikling, en persons eller gruppes præstationer, el. lign.

Hvilket svar får man når man får en kurv?

Det er et gammel udtryk, det der med at få en kurv eller at give en kurv, og det betyder kort fortalt, at en bejler eller frier får et afslag fra den, frieriet er rettet mod. Blicher skriver et sted om en pige på heden, at ”hun var kold for Kjærlighed, og havde uddeelt næsten ligesaamange Kurve, som hun talte Aar”.

Hvad kaldes en kurve i et koordinatsystem?

For hyppigt betragtede "pæne" funktioner fremstår grafen som en kurve i et sådant koordinatsystem.

Hvad betyder pyller?

pylma, surmule, samt pilre, pulre) 1) om forsk. smaadyrs lyde, visse naturlyde olgn. 1.1) om forsk. (smaa)dyrs, navnlig fugles (pludrende, pibende, fløjtende) lyde.