:

Hvad er selvrapportering?

Table of Contents:

 1. Hvad er selvrapportering?
 2. Hvad er en psykologisk metode?
 3. Hvilke overvejelser skal man gøre sig når man foretager en psykologisk undersøgelse?
 4. Hvad er en kontrolgruppe psykologi?
 5. Hvad er en Længdesnitsundersøgelse?
 6. Hvad er et psykologisk fænomen?
 7. Hvilke metoder tilhører den samfundsvidenskabelige tradition?
 8. Hvilke metoder arbejder den videnskabelige psykologi med?
 9. Hvad er feltundersøgelse?
 10. Hvilke former for psykologer findes der?
 11. Hvorfor har man en kontrolgruppe?
 12. Hvad er en kontrolgruppe?

Hvad er selvrapportering?

I psykologi er en selvbetænkning enhver test, måling eller undersøgelse, der afhænger af individets egen rapport om deres symptomer, adfærd, overbevisninger eller holdninger. Selvrapporteringsdata hentes typisk fra papir og blyant eller elektronisk format, eller undertiden gennem et interview.

Hvad er en psykologisk metode?

De forskellige undersøgelsesmetoder i psykologi, observation, spørgeskema, interview og eksperiment er ikke udelukkende kvalitative eller kvantitative, men kan producere både den ene og den anden type data. Det er måden, man bruger metoden, der afgør, om den er kvalitativ eller kvantitativ.

Hvilke overvejelser skal man gøre sig når man foretager en psykologisk undersøgelse?

Du får hjælp til alle dele af undersøgelsen, fra du skal formulere dit forskningsspørgsmål, til du skal analysere dine data. Når man udfører en undersøgelse i Psykologi, skal man altid overveje de etiske aspekter ved undersøgelsen. Du får derfor også en oversigt over de etiske overvejelser, du skal huske at gøre dig.

Hvad er en kontrolgruppe psykologi?

Begrebet anvendes om den eller de grupper, der udgør sammenligningsgrundlaget i randomiserede kontrollerede forsøg. Kontrolgruppen bliver ofte udsat for den såkaldte 'sædvanlige behandling'. Kontrolgruppe kaldes også for sammenligningsgruppe.

Hvad er en Længdesnitsundersøgelse?

Hvor tværsnitsundersøgelser består i at undersøge forskellige forhold på samme tidspunkt, handler længdesnitsundersøgelser, forløbsundersøgelser om at beskrive hvordan noget forandrer sig over tid.

Hvad er et psykologisk fænomen?

Fænomenologi - fænomenologisk psykologi, Fænomenologisk psykologi lægger vægt på at beskrive de psykologiske fænomener omfattende og nøjagtigt og derigennem forstå deres mening, også deres umiddelbart skjulte mening, snarere end at frembringe modeller for og teorier om deres årsager og oprindelse.

Hvilke metoder tilhører den samfundsvidenskabelige tradition?

Som metode benytter samfundsvidenskaberne sig af både de kvantitative metoder (fra den naturvidenskabelige tradition) og de kvalitative metoder (fra den humanvidenskabelige tradition).

Hvilke metoder arbejder den videnskabelige psykologi med?

De metoder psykologer bruges til at generere ny viden vælges i forhold til emnet for undersøgelsen og ud fra videnskabsidealer. De kvantiative metoder er fx eksperiment, spørgeskema og psykologiske tests. De kvalitative metoder er fx observation eller interview.

Hvad er feltundersøgelse?

Feltundersøgelser er målinger, som foretages ude i naturen. Her er det tit ikke muligt at kontrollere alle de variable faktorer, som fx nedbør, temperatur, vind og andre organismer. Resultaterne vil derfor være præget af en del variation. Hvis forsøgene gentages vil der ofte fås lignende resultater.

Hvilke former for psykologer findes der?

Der findes mange former for psykologer, som hver især har sit speciale og fokusområde, herunder bl. a. kliniske psykologer, erhvervspsykologer, neuropsykologer og pædagogpsykologer. Uanset hvad du har brug for psykologhjælp til, er der altid den rette psykolog til dig.

Hvorfor har man en kontrolgruppe?

Sammenligningen med kontrolgruppen er nødvendig, fordi man ellers ikke kan vide, om en tilsyneladende gavnlig effekt blot skyldes, at sygdommen er gået over af sig selv. Kontrolgruppen kan vælges på flere måder.

Hvad er en kontrolgruppe?

Begrebet anvendes om den eller de grupper, der udgør sammenligningsgrundlaget i randomiserede kontrollerede forsøg. Kontrolgruppen bliver ofte udsat for den såkaldte 'sædvanlige behandling'. Kontrolgruppe kaldes også for sammenligningsgruppe.