:

Hvordan skriver man Futurum på spansk?

Table of Contents:

  1. Hvordan skriver man Futurum på spansk?
  2. Hvad er futurum på spansk?
  3. Hvordan bruger man Futurum?
  4. Hvad er Futurum på spansk?
  5. Hvad er udvidet nutid spansk?
  6. Hvad er før nutid på spansk?
  7. Hvordan dannes man futurum på engelsk?

Hvordan skriver man Futurum på spansk?

Bøj verber i futurum Her er infinitiven viajar og endelsen -é er bare tilføjet til dette (fordi subjektet er 1. pers. sing.). Dette er lidt forskelligt fra hvordan de fleste andre tider på spansk fungerer, hvor du normalt skal fjerne -ar, -er eller -ir fra infinitiven før du tilføjer en endelse.

Hvad er futurum på spansk?

Futurum (skal, vil) kan på spansk udtrykkes med præsens af verbet ir + a + infinitiv af et andet verbum. Fx: Voy a estudiar mañana = Jeg skal studere i morgen.

Hvordan bruger man Futurum?

Futurum (fremtid)
  1. Futurum kan dannes med will + infinitiv.
  2. Futurum bruges om noget, som kommer til at ske i fremtiden.
  3. Andre måder at danne futurum på To be going to + følgende verbum i infinitiv. To be about to + følgende verbum i infinitiv. To be to + følgende verbum i infinitiv.

Hvad er Futurum på spansk?

Futurum (skal, vil) kan på spansk udtrykkes med præsens af verbet ir + a + infinitiv af et andet verbum. Fx: Voy a estudiar mañana = Jeg skal studere i morgen.

Hvad er udvidet nutid spansk?

Udvidet præsens er den mest almindelige udvidede tid på spansk, og den bruges generelt til at beskrive handlinger og begivenheder, der sker lige nu. På dansk bruger vi ofte formuleringer som 'sidder og' elle…

Hvad er før nutid på spansk?

Når du skal bøje verber i perfektum på spansk, skal du bruge to ting: En bøjning af hjælpeverbet haber i præsens. Perfektum participium af hovedverbet.

Hvordan dannes man futurum på engelsk?

Futurum kan dannes med will + infinitiv.