:

Hvad betyder afhængige variable?

Table of Contents:

  1. Hvad betyder afhængige variable?
  2. Hvad er variabel kontrol?
  3. Hvorfor bruger man variable?
  4. Hvorfor er det vigtigt med kontrolforsøg?
  5. Hvorfor bruges variable i ligninger?
  6. Hvad er konstanter og hvad er variable?

Hvad betyder afhængige variable?

En afhængig variabel er den variabel, som påvirkes af den uafhængige variabel i et eksperiment. Effekten af den eksperimentelle manipulation (forskellige niveauer af den uafhængige variabel) måles på den afhængige variabel.

Hvad er variabel kontrol?

Variabelkontrol: Ved kun at ændre på én variabel i et forsøg sikres det, at det er denne variabels betydning for resultatet, man faktisk måler på.

Hvorfor bruger man variable?

Variable i matematik er nyttige fordi de gør det muligt at lave instruktioner på en generel måde. For eksempel kan man lave en matematisk definition for at finde den dobbelte værdi af et hvilket som helst tal: dobbelt(x) = x + x.

Hvorfor er det vigtigt med kontrolforsøg?

Når man laver forsøg, bruger man ofte et kontrolforsøg til sammenligning. Kontrolforsøget skal vise, at det ikke er det udstyr, man bruger, der ska- ber resultatet for det, man undersøger. Kontrolforsøget skal derfor være uforandret fra start til slut.

Hvorfor bruges variable i ligninger?

Når vi anvender variable i matematik, er det fordi, det tillader os at generalisere. Vi kan opfatte en variabel som et generaliseret tal eller som en pladsholder, hvor man kan indsætte konkrete tal. I modsætning hertil er en konstant en størrelse, der har en fast værdi.

Hvad er konstanter og hvad er variable?

En konstant er et begreb, der især benyttes i naturvidenskabelige sammenhænge. En konstant er et fastlåst tal; et tal der altså aldrig ændrer sig. Modsat konstanter findes variabler, hvilket ikke er fastsatte tal; her benyttes x og y tit, hvor de henholdsvis er den uafhængige og afhængige variabel.