:

Hvad er Hegnspligt?

Table of Contents:

 1. Hvad er Hegnspligt?
 2. Hvem ejer hegn i skel?
 3. Hvad koster hegnssyn?
 4. Hvordan finder jeg ud af hvor stor min grund er?
 5. Hvem skal betale for nyt hegn?
 6. Hvem skal betale landmåler?
 7. Hvad er naboret?
 8. Hvor tæt på skel må man plante et træ?
 9. Hvem ejer et jordstykke?
 10. Hvem ejer matriklen?
 11. Kan man kræve et Fælleshegn?
 12. Hvad koster det at få opmålt skel?
 13. Hvem har ansvar for skelpæle?

Hvad er Hegnspligt?

Hegnsloven indeholder en almindelig regel om hegnspligt i naboskel. Hegnspligten betyder, at enhver grundejer som udgangspunkt kan stille krav om, at naboen deltager i arbejdet og udgifterne ved opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn.

Hvem ejer hegn i skel?

Du og din nabo bestemmer selv, hvor højt I ønsker jeres hegn skal være. Kan I ikke blive enige, så må hækken eller plankeværket højst være 2 meter højt. Samme regler gælder, hvis du hegn ligger ud mod en offentlig vej. Hvis din grund skråner, gælder det om at få talt med naboen og blive enige om en løsning.

Hvad koster hegnssyn?

Sådan får du et hegnsyn Du kan altid få vejledning og hjælp hos din kommune, der kan tage imod din anmodning om at få foretaget et hegnsyn, eller kan henvise til formanden for Hegnsynet i kommunen. Et hegnsyn koster kr. 1.932, som fordeles mellem parterne efter Hegnsynets afgørelse i sagen.

Hvordan finder jeg ud af hvor stor min grund er?

Skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Du skal indhente de såkaldte måleblade, hvis du vil kende skellenes nøjagtige placering. På målebladene er målene til skellet angivet, og de er typisk produceret i forbindelse med en konkret udstykning, som det har været reglen siden 1950'erne.

Hvem skal betale for nyt hegn?

Du skal selv betale udgifterne til eget hegn. Desuden må det ikke genere fælleshegnet, så man ikke kan vedligeholde det – fx klippe hækken eller male plankeværket.

Hvem skal betale landmåler?

Det påhviler den, der ønsker skelforretning at betale omkostningerne. Dog kan det overlades til det kommunale hegnssyn at træffe afgørelse om fordeling af omkostningerne, såfremt den ene part ønsker det.

Hvad er naboret?

Naboret er de regler, der gælder, når en ejers rådighed over fast ejendom bliver begrænset som følge af gener fra naboen. Samtidig er det et af de få retsområder, som kun i meget begrænset omfang er reguleret ved lov.

Hvor tæt på skel må man plante et træ?

Regler og retningslinjer for eget hegn Står ikke længere væk fra skellet end 1,75 meter. have en højde på 1,8 meter plus afstanden til skellet. Dvs., at står hegnet 0,5 meter fra skel, det være 2,3 meter højt. ikke genere fælleshegnet eller forhindre, at det kan vedligeholdes.

Hvem ejer et jordstykke?

Om Find Ejeren Med appen Find Ejeren kan du med få klik foretage opslag på KRAK.dk eller 118.dk, hvor du kan få kontaktinformationer på ejer, lejer eller administrator af den ejendom eller det jordlod du befinder dig ved. Appen er udarbejdet af Geoinfo, med bidrag af hundeførere i Schweiss-registret og Naturstyrelsen.

Hvem ejer matriklen?

Den nye app anvender data fra Matriklen, Ejerfortegnelsen og Ejendomsbeliggenhedsregistret til at finde ejer- og adresseoplysninger for et bestemt jordstykke, og herefter kan der via et link laves direkte opslag på krak.dk eller 118.dk for at få de ønskede kontaktoplysninger.

Kan man kræve et Fælleshegn?

Der er som udgangspunkt hegnspligt i Danmark. Det betyder, at du eller din nabo kan kræve, at der bliver opsat fælleshegn mellem jeres grunde i skellinjen. Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn.

Hvad koster det at få opmålt skel?

Omkostningerne ved en afsætning skellene for en "almindelig" parcelhusgrund varierer meget, men ligger typisk fra kr. 5 - 8.000,- for skelpunkter i nye boligområder hvor hævd er udelukket til 10-15.000,- i ældre boligområder. (Inkl. moms).

Hvem har ansvar for skelpæle?

Kommunen har på ingen måde pligt til at vise, hvor skellet er. Det er - desværre for dig - op til dig at bestille en såkaldt skelafsætningsforretning hos en landinspektør, og dermed kommer du selv til at betale.