:

Hvordan navngives carboxylsyre?

Table of Contents:

 1. Hvordan navngives carboxylsyre?
 2. Er amid polært?
 3. Hvilke funktionelle grupper kan let oxideres?
 4. Hvordan fremstilles carboxylsyrer?
 5. Hvad anvendes carboxylsyrer til?
 6. Er carboxylsyre polær?
 7. Hvad betyder polær upolær?
 8. Hvad er et upolært stof?
 9. Hvilken type alkohol er det der kan oxideres til et aldehyd?
 10. Hvad er den kemiske formel for eddikesyre?
 11. Hvad er den kemiske formel for alkohol?
 12. Er carboxylsyre en stærk syre?

Hvordan navngives carboxylsyre?

Carboxylsyrer navngives med endelsen –syre. Når carboxylsyrer navgives skal man som udgangspunkt ikke angive hvor carboxylsyregruppen sidder, da den altid sidder i enden af en kæde. Carboxylsyre kan fremstilles ved at oxidere primære alkoholer eller aldehyder med et mildt oxidationsmiddel.

Er amid polært?

Amiderne fremtræder som både polære og hydrofile stoffer. Især de usubstituerede amider er gode til at danne hydrogenbindinger (figur 14.20).

Hvilke funktionelle grupper kan let oxideres?

Ketoner, aldehyder, carboxylsyrer, estere, amider.

Hvordan fremstilles carboxylsyrer?

Carboxylsyrer kan fremstilles på mange forskellige måder:
 • Fuldstændig oxidation af primære alkoholer eller aldehyder. ...
 • Oxidation af alkener med kaliumpermanganat (KMnO4).
 • Oxidation af alkylbenzener med kaliumpermanganat, hvilket giver benzoesyrer.
 • Sur eller basisk hydrolyse af nitriler.
 • Hydrolyse af amider og estere.

Hvad anvendes carboxylsyrer til?

Mange carboxylsyrer, som for eksempel eddikesyre, salicylsyre og mælkesyre, anvendes topisk til behandling af lokale forhold. Andre bruges systemisk. Andre igen, som for eksempel citronsyre, der findes naturligt i citroner, bruges for eksempel som smagsstof i sirupper, der bruges til indgivelse af andre lægemidler.

Er carboxylsyre polær?

Carboxylsyrers egenskaber Carboxylsyrer er meget polære forbindelser grundet de to oxygenatomer og kan danne to hydrogenbindinger hinanden imellem som vist i figur 2.

Hvad betyder polær upolær?

Polære og upolære bindinger Når en kemisk binding er polær, betyder det, at den har en positiv og en negativ ende. Sådanne bindinger opstår, når der er stor forskel mellem de to atomers elektro-negativitet. Det betyder, at ion-bindinger og nogle kovalente bindinger er polære, mens andre kovalente bindinger er upolære.

Hvad er et upolært stof?

Upolære stoffer Et upolært stof er et stof der ikke indeholder grundstoffer med tilstrækkelig stor forskel i elektronegativitet til at danne en positivt elektrisk ladet ende og en negativt elektrisk ladet ende. Upolære stoffer kan desuden ikke danne hydrogenbindinger.

Hvilken type alkohol er det der kan oxideres til et aldehyd?

1. En primær alkohol kan oxideres i to trin - først til en aldehyd og herefter til en carboxylsyre. 2. En sekundær alkohol kan oxideres i et trin, nemlig til en keton, idet O-atomet i OH-gruppen ikke er endestillet.

Hvad er den kemiske formel for eddikesyre?

CH₃COOHEddikesyre / Formel

Hvad er den kemiske formel for alkohol?

C2H5OHÆtanol / Formel

Er carboxylsyre en stærk syre?

Carboxylsyrer RCOOH er en naturligt forekommende stoftype. De er typisk svage syrer med pKs på ca. 5, der i vandig opløsning er delvist dissocieret til H+-kationer og RCOO- anioner.