:

Hvordan regner man fra m til km?

Table of Contents:

 1. Hvordan regner man fra m til km?
 2. Hvor mange m på 1 km?
 3. Hvor langt er 2022 meter i km?
 4. Hvor er 4 7 km i meter?
 5. Hvor mange km er 1000 mm?
 6. Hvor mange cm er 0025 km?
 7. Hvor mange kilometer er?
 8. Hvor mange cm går der på en kilomet?

Hvordan regner man fra m til km?

Opsummering
 1. 1 kilometer = 1.000 meter.
 2. Når du skal omskrive fra kilometer til meter, skal du rykke kommaet tre pladser tilbage.
 3. Når du skal omskrive fra meter til km, skal du rykke kommaet tre pladser frem.

Hvor mange m på 1 km?

Kilometeren er en længdeenhed i det metriske system, der svarer til et tusinde meter. 1 km svarer til 0,6214 mil.

Hvor langt er 2022 meter i km?

Meter til Kilometer tabel
MeterKilometer
7 m0.01 km
8 m0.01 km
9 m0.01 km
10 m0.01 km

Hvor er 4 7 km i meter?

Kilometer til Meter
1 Kilometer = 1000 Meter10 Kilometer = 10000 Meter
4 Kilometer = 4000 Meter40 Kilometer = 40000 Meter
5 Kilometer = 5000 Meter50 Kilometer = 50000 Meter
6 Kilometer = 6000 Meter100 Kilometer = 100000 Meter
7 Kilometer = 7000 Meter250 Kilometer = 250000 Meter

Hvor mange km er 1000 mm?

Millimeter til Meter
1 Millimeter = 0.001 Meter10 Millimeter = 0.01 Meter2500 Millimeter = 2.5 Meter
8 Millimeter = 0.008 Meter500 Millimeter = 0.5 Meter500000 Millimeter = 500 Meter
9 Millimeter = 0.009 Meter1000 Millimeter = 1 Meter1000000 Millimeter = 1000 Meter

Hvor mange cm er 0025 km?

Centimeter til Kilometer
1 Centimeter = 1.0×10-5 Kilometer10 Centimeter = 0.0001 Kilometer2500 Centimeter = 0.025 Kilometer
8 Centimeter = 8.0×10-5 Kilometer500 Centimeter = 0.005 Kilometer500000 Centimeter = 5 Kilometer
9 Centimeter = 9.0×10-5 Kilometer1000 Centimeter = 0.01 Kilometer1000000 Centimeter = 10 Kilometer

Hvor mange kilometer er?

Meter til Kilometer
1 Meter = 0.001 Kilometer10 Meter = 0.01 Kilometer2500 Meter = 2.5 Kilometer
8 Meter = 0.008 Kilometer500 Meter = 0.5 Kilometer500000 Meter = 500 Kilometer
9 Meter = 0.009 Kilometer1000 Meter = 1 Kilometer1000000 Meter = 1000 Kilometer

Hvor mange cm går der på en kilomet?

Kilometer til Centimeter tabel
KilometerCentimeter
0 km0.00 cm
1 km100000.00 cm
2 km200000.00 cm
3 km300000.00 cm