:

Kan man så græs ovenpå grus?

Table of Contents:

  1. Kan man så græs ovenpå grus?
  2. Kan græs gro i sandjord?
  3. Kan man lægge rullegræs i november?
  4. Hvordan forbedres sandjord?
  5. Kan man så græs i plantejord?

Kan man så græs ovenpå grus?

Ved etablering af en ny græsplæne kan man skabe de perfekte vilkår for græsset ved at blande et ca. 10 cm tykt lag grus og sand med et 3-5 cm tykt lag muldjord. I et let og porøst vokselag vil græsrødderne hurtigt få fat og brede sig.

Kan græs gro i sandjord?

Hvis din nye plæne skal ligge på meget sandet jord (f. eks. en sommerhusgrund), er det vigtigt, at græsset i plænen kan klare sig under de vanskelige forhold. Den rigtige til græsplænen på sandet jord indeholder kun græssorter, der trives på tør og sandet jord.

Kan man lægge rullegræs i november?

Rullegræs lægges allerbedst i august-september, hvor jorden er lun, og hvor der normalt er masser af regn. I princippet kan græsset rulles ud fra april til november, blot det passes med vanding i tørre perioder, indtil rødderne har ordentligt fat.

Hvordan forbedres sandjord?

En sandet jord har eksempelvis gavn af at få tilført kompost eller ler, hvor en leret jord har gavn af at blive blandet med sand. Du forbedrer jorden således: Spred et 5 cm tykt lag af kompost, ler, sand eller andet jordforbedrende materiale ud, hvor jorden skal tilføres næring.

Kan man så græs i plantejord?

Muldjord er langt det bedste til græssåning. Græsset får optimale vækstbetingelser og sikrer dig en grøn plæne hurtigere.