:

Hvem kommunikerer vi med?

Table of Contents:

  1. Hvem kommunikerer vi med?
  2. Hvad er forskellen på kommunikation og formidling?
  3. Hvad er envejs og tovejskommunikation?
  4. Hvad vil det sige at formidle?
  5. Hvad er en god formidling?
  6. Hvad er Flervejskommunikation?

Hvem kommunikerer vi med?

· Hvem: Afsenderen, den der sender et budskab ud. · Hvad: Det afsenderne ønsker at kommunikere ud (det kan være indholdet i en reklamefilm, en sms-besked eller en politisk tale). · Hvilken kanal: Det medie, som budskabet kommunikeres ud igennem. Det kan være sms, tv-interview, youtube, tale.

Hvad er forskellen på kommunikation og formidling?

Forskellen på kommunikation og formidling er, at kommunikation er noget helt grundlæggende, som vi gør hele tiden. Når vi small talker, sms'er, eller bare udveksler blikke med en person, kommunikerer vi. Formidling er også kommunikation, men fokus er her på budskab og kontekst.

Hvad er envejs og tovejskommunikation?

Tovejskommunikation: Når afsender og modtager kan skifte roller og således skiftes til at meddele, er der tale om tovejskommunikation (fx en samtale). Envejskommunikation: Er der ikke mulighed for at skiftes til at meddele, tales der om envejs-kommunikation (fx avis, brev, tv og radio).

Hvad vil det sige at formidle?

At formidle betyder ifølge Nu Dansk Ordbog at forsøge at viderebringe noget ved at fungere som forbindelsesled. En formidler er således en person, der udbreder viden om noget eller en person, der op- træder som forbindelsesled.

Hvad er en god formidling?

God formidling er at fortælle, at fortidige værdier kun kan ses med nutidens øje og ud fra nutidens normer og værdisæt. Aktiverende god formidling er den der skaber refleksioner for egen tid og sætter perspektiv på for-, nu- og fremtid.

Hvad er Flervejskommunikation?

Sociale medier danner ramme for interaktion mellem individer og mellem grupper af mennesker. De sociale medier kan forstås som en udvikling fra en traditionel forståelse af medier som envejskommunikation, til hvad der kan betegnes som flervejskommunikation eller en mange-til-mange model.