:

Hvad hedder den sorte fugl?

Table of Contents:

  1. Hvad hedder den sorte fugl?
  2. Hvorfor samles fugle i kæmpe flokke?
  3. Hvorfor Sort Sol?
  4. Hvorfor samles stære?
  5. Hvor mange Uglearter er der i Danmark?

Hvad hedder den sorte fugl?

Kragefuglene er en gruppe af arter, der i Danmark bl. a. består af sort- krage, gråkrage, råge, allike, ravn, husskade og skovskade. De fleste af arterne har gennem tiden fået skyld for megen dårligdom, men de senere år er der kommet mere og mere fokus på arternes fantastiske intelligens og deres glimrende hukommelse.

Hvorfor samles fugle i kæmpe flokke?

De store flokke af kollektivt overnattende fugle består primært af unge individer eller trækfugle nordfra. Gamle, erfarne krager opholder sig oftest på deres territorier, som de skal forsvare til næste ynglesæson. De er individualister også i de mørke måneder, siger Knud Flensted.

Hvorfor Sort Sol?

Sort sol er et naturfænomen, der kan ses forår og efterår, når stære på træk samles i store flokke for overnatning, f. eks. i Tøndermarsken i det sydvestlige Danmark. Lige før stærene går ned på jorden for natten, danner de store flokke mønstre på himlen, der næsten formørker solen, heraf navnet sort sol.

Hvorfor samles stære?

De samler sig i de store flokke og formationer for at forsvare sig mod rovfugle. Jo flere stære i en flok, jo flere øjne til at holde øje med faren. Ligesom for os mennesker så virker flokkene også store og uoverskuelige for rovfugle.

Hvor mange Uglearter er der i Danmark?

Vi har syv ynglende arter af ugle i Danmark. Ud af dem er tre arter primært tilknyttet skov eller andre tilgroede biotoper med gamle træer, nemlig natugle, skovhornugle og perleugle. Stor hornugle kan også findes i skov, men findes oftere i gamle, forladte grusgrave.