:

Er Retslitteratur en retskilde?

Table of Contents:

  1. Er Retslitteratur en retskilde?
  2. Er en dom en retskilde?
  3. Er en kontrakt en retskilde?
  4. Er forarbejder en retskilde?
  5. Hvad er cirkulære retskilde?
  6. Hvornår benyttes Lex principper?

Er Retslitteratur en retskilde?

Retslitteraturen dækker over mange ting: Fra praktisk sagsbehandling, håndbøger mv. over kommentarer til domme, love mv. til videnskabelige afhandlinger og artikler. Der er (nogenlunde) enighed om, at retslitteratur som sådan ikke er en retskilde.

Er en dom en retskilde?

Retspraksis er en retskilde, der består af domstolenes tidligere domme i sager, hvilket i nogle tilfælde har betydning for afgørelsen af lignende sager. Dommene danner således præcedens. Når såvel dommere som advokater skeler til retspraksis skyldes det et ønske om, at borgerne skal have en lige behandling i ens sager.

Er en kontrakt en retskilde?

Aftaler (f. eks. en kontrakt) der er indgået mellem parter udgør blandt de vigtigste retskilder.

Er forarbejder en retskilde?

Lovforarbejder indeholder oplysninger om lovgivers hensigt og kan derfor også bruges til at fortolke lovgivningen. Domstolene og klageinstanserne bruger disse forarbejder til fortolkning af lovene. vigtige for at forstå en lovs samfundsmæssige baggrund samt til øget forståelse af love og øvrige retsforskrifter.

Hvad er cirkulære retskilde?

Cirkulærer: for at være gyldige skal de have lovhjemmel eller i det mindste være forudsat i lovgivningen. De er interne og regulerer alene myndighedernes adfærd og er derfor ikke bindende for borgerne. EU-retten har gennem årene fået en voksende betydning som retskilde.

Hvornår benyttes Lex principper?

Lex-principperne Reglen er relevant, når der er modstrid mellem flere anvendelige regler, men hvor den ene er højere rangeret end den anden. Eksempler: Grundloven, der er højere rangeret end en lov, og en lov der er højere rangeret end en bekendtgørelse m.m.