:

Hvornår bryder skizofreni ud?

Table of Contents:

  1. Hvornår bryder skizofreni ud?
  2. Hvad betyder at korrigere?
  3. Hvad er en Skitsofren?
  4. Hvornår udvikler man skizofreni?
  5. Hvad betyder at koordinere?

Hvornår bryder skizofreni ud?

Skizofreni kan udvikle sig på mange måder, uanset hvilken af diagnoserne der er tale om. Sygdommen kan udvikle sig langsomt og komme snigende, men skizofreni kan også opstå pludseligt, fx i forbindelse med en dramatisk begivenhed eller et misbrug. Sygdommen bryder ofte ud i 16-24 års-alderen.

Hvad betyder at korrigere?

ændre (løbende) på noget så det passer bedre til forholdene, målet el. lign.

Hvad er en Skitsofren?

Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom. Den kendetegnes ved omfattende og karakteristiske ændringer i den måde, man tænker på, tolker sanseindtryk og ens følelsesliv.

Hvornår udvikler man skizofreni?

Sygdommen begynder typisk i 15 til 30 års alderen. Risikoen for at udvikle skizofreni er lidt mindre end en procent for befolkningen som helhed. Som pårørende til en person med skizofreni har man dog en noget øget hyppighed. Jo tættere pårørende man er, desto større risiko.

Hvad betyder at koordinere?

At koordinere noget betyder at ordne og organisere noget, for at få styr på det med henblik på et bestemt formål, det kunne fx være at koordinere, hvem der gør hvad i forbindelse med et projekt.