:

Hvilke molekyler tillader Cellemembranens særlige opbygning at trænge igennem?

Table of Contents:

 1. Hvilke molekyler tillader Cellemembranens særlige opbygning at trænge igennem?
 2. Hvordan er cellers membran opbygget?
 3. Hvad er Smagsreceptorer?
 4. Hvilke celler har cellemembran?
 5. Hvilke stoffer kan trænge igennem cellemembranen?
 6. Hvilken ioner diffunderer ind i musklen?
 7. Hvad består en celle af?
 8. Hvad er en membran?
 9. Hvordan virker smag?
 10. Hvor smager man på tungen?
 11. Hvad bruger cellen cellevæggen til?
 12. Hvilket område i membranens tværsnit udgør den største hindring for transporten af ioner og hvorfor?
 13. Hvilke stoffer kan frit passere Cellemembranens Lipidlag?
 14. Hvad er Lipidlaget?

Hvilke molekyler tillader Cellemembranens særlige opbygning at trænge igennem?

Alle hydrofobe molekyler, fx fedtsyrer, visse hormoner og en del lægemidler, diffunderer frit gennem cellemembraner. Stoffer, der er vandopløselige, hydrofile, må diffundere gennem cellemembranen på andre måder: gennem porer eller ved faciliteret diffusion.

Hvordan er cellers membran opbygget?

Cellemembraner er opbygget af et dobbeltlag sammensat af forskellige fosfolipider og kolesterol. Fosfolipidernes hoveder (farvede kugler) danner en vandelskende overflade på begge sider af membranen, hvorimod deres lipid- haler vender ind imod hinanden og danner en indre vandskyende oliefase.

Hvad er Smagsreceptorer?

En smagsreceptor er et protein, der sidder yderst på smagscellerne i dine smagsløg. Smagsreceptorer fungerer som en slags antenner, der opfanger signaler. De enkelte smagsreceptorer er specifikke for enkelte eller få slags (små) molekyler.

Hvilke celler har cellemembran?

Alle levende celler har en cellemembran, der omgiver dem og gør cellens indre miljø i stand til at isolere sig fra det miljø, der omgiver den.

Hvilke stoffer kan trænge igennem cellemembranen?

Den består af et dobbeltlag af lipider med indlejrede proteiner. Lipidernes upolære carbonkæder gør cellemembranen gennemtrængelig for upolære molekyler og visse små molekyler som kuldioxid (CO2), ilt (O2) og vand (H2O), men uigennemtrængelig for ioner og de fleste polære molekyler.

Hvilken ioner diffunderer ind i musklen?

Na+-H+-udveksleren udnytter den energi, som frigøres, når natriumioner diffunderer ind gennem cellemembranen, til at transportere brintioner (H+) ud af cellen. Herved sikres en stabil surhedsgrad i cellen, hvor der løbende dannes brintioner under stofskiftet.

Hvad består en celle af?

En celle består af et protoplasma, der er det levende indhold i cellen, omgivet af en cellemembran. Inde i protoplasmaet har man proteinerne, DNA'et og andre biomolekyler, der tilsammen sørger for de biologiske processer i eksempelvis kroppen. Man skelner mellem 2 typer celler. Prokaryoter og eukaryoter.

Hvad er en membran?

En membran er en tynd, typisk flad struktur eller materiale (folie, film eller porøs plade), som deler to miljøer. Fordi den er placeret mellem 2 miljøer eller faser og har et endeligt rumfang, bliver den også mere kaldt en mellemfase end en grænseflade.

Hvordan virker smag?

Hver smagscelle er følsom over for én slags grundsmag: sur, sød, salt, bitter eller umami. Celler med samme slags smagsopfattelse sender samlet i én nervefiber signalet direkte til hjernen, som registrerer smagen. Sansecellernes membraner indeholder de receptorer, som kan genkende og registrere smagsstoffer.

Hvor smager man på tungen?

En klassisk, men nu forældet model over tungens smagsløg placerer dem på overfladen i fire smags zoner: sødt, salt, surt og bittert. Spidsen af tungen skulle re- gistrere sødme, den bageste del bitterheden og siderne henholdsvis salt og surt.

Hvad bruger cellen cellevæggen til?

For de enkelte planteceller udgør cellevæggen en barriere - både en beskyttende barriere for fx sygdomsangreb og en barriere for kommunikation mellem cellerne. Men spredt rundt i cellevæggen findes små kanaler - plasmodesmata - der forbinder cellerne, og herigennem kan cellerne udveksle forskellige stoffer og signaler.

Hvilket område i membranens tværsnit udgør den største hindring for transporten af ioner og hvorfor?

Hvilket område i membranens tværsnit udgør den største hindring for transporten af ioner og hvorfor? Lipiddobbeltlaget. Ioner har ladning, og de er dermed polære. Polære molekyler er hydrofile, og de kan derfor ikke opløses i lipiddobbeltlaget, som er hydrofobt.

Hvilke stoffer kan frit passere Cellemembranens Lipidlag?

Fedtopløselige stoffer som f. eks O2, CO2 og fedtsyrer kan frit passere cellemembranens lipidlag. Vandopløselige stoffer kan derimod ikke passere lipidlaget og må derfor transporteres på anden vis.

Hvad er Lipidlaget?

Lipidlaget er asymmetrisk, dvs. dens ydre og indre leaflet (de to lag) har forskellig sammensætning af lipider og forskellige proteiner. Assymmetrien kan opretholdes da tendensen til 'flip-flop's (lipider skifter side) er meget lille.