:

Hvordan bruger man cosinusrelationerne?

Table of Contents:

  1. Hvordan bruger man cosinusrelationerne?
  2. Hvad er formlen for cosinus?
  3. Hvordan finder man siderne i en ligebenet trekant?
  4. Hvordan kan jeg regner Sinus ud?
  5. Kan man kun bruge Pythagoras til retvinklede trekanter?
  6. Hvad bruger man Pythagoras sætning til?

Hvordan bruger man cosinusrelationerne?

Hvis du kender en vinkel og de to sider, der ligger op ad vinklen, kan du bruge cosinusrelationerne.
  1. a2=b2+c2−2⋅b⋅c⋅cos(A)
  2. b2=a2+c2−2⋅a⋅c⋅cos(B)
  3. c2=a2+b2−2⋅a⋅b⋅cos(C)

Hvad er formlen for cosinus?

cos x = cos (x + n·2·π) hhv.

Hvordan finder man siderne i en ligebenet trekant?

Hvis det kun er to af siderne, der er lige lange, så kalder vi den ligebenet. De to lige lange sider kalder vi for "benene", mens den tredje side kaldes for grundlinjen. I den anden trekant er siderne d og e lige lange, d=e, mens vi ikke ved noget om hvor lang grundlinjen f er i forhold til dem.

Hvordan kan jeg regner Sinus ud?

Definition. Sinus til en vinkel v er retningspunktets andenkoordinat. Sinus til v skrives sin(v). Vinklen v = 90° har retningspunktet Pv(0,1). Dermed er cos⁡(90°) = 0 og sin⁡(90°) = 1.

Kan man kun bruge Pythagoras til retvinklede trekanter?

Selvom trekanten ikke er retvinklet, kan vi faktisk benytte os af Pythagoras' læresætning. Enhver trekant kan nemlig inddeles i retvinklede trekanter ved hjælp af en hjælpelinje. For at kunne regne på trekanter, skal man også vide noget om vinkler.

Hvad bruger man Pythagoras sætning til?

Pythagoras er matematikkens fader, og den pythagoræiske læresætning er måske den vigtigste matematiske formel overhovedet. Den pythagoræiske læresætning viser sammenhængen mellem sidelængderne i en retvinklet trekant: Summen af kvadraterne på de to korte sider a og b er lig med kvadratet på den længste side c.