:

Er frøer koldblodede?

Table of Contents:

 1. Er frøer koldblodede?
 2. Hvad spiser en Latterfrø?
 3. Hvad lever en frø af?
 4. Hvordan kommer man af med frøer?
 5. Kan frøer trække vejret under vand?
 6. Hvad kaldes dyr som frøer Tudser Salamander?
 7. Hvad spiser en frøer?
 8. Hvad kan frøer lide?
 9. Kan frøer leve uden vand?
 10. Kan frøer drukne?
 11. Kan frøer leve under vand?
 12. Er løvfrøer giftige?

Er frøer koldblodede?

Hej, Jeg er 38 år nu! Da jeg var 6 år og gik i børnehaveklasse, fik vi af læreren at vide, at vi ikke måtte røre ved frøer, da frøer er koldblodet, og vi er varmblodede!

Hvad spiser en Latterfrø?

De tager især insekter, bl. a. mange myrer, men også hundestejler, salamandre og frøer, deriblandt andre latterfrøer. Latterfrøen er så stor, at den også kan tage mus og små fugle.

Hvad lever en frø af?

De spiser insekter og mider som fluer, mejer, stankelben, sommerfuglelarver, hvepse, tæger og bladlus. De er også rigtig gode til at holde antallet af myg nede i haven, da de er flittige til at spise både myggene og deres larver.

Hvordan kommer man af med frøer?

Et lille regnvandsbassin lyder som en god begyndelse. Hvis du planter omkring det, så der bliver noget at gemme sig under, er det naturligvis rart for frøer (og tudser og mange andre dyr). En brændestabel er alletiders sted. Man behøver ikke have pejs eller brændeovn for at have en brændestabel.

Kan frøer trække vejret under vand?

Frøer og tudser kan trække vejret gennem huden, og det er sådan, de overlever, når de er under vand i en længere periode.

Hvad kaldes dyr som frøer Tudser Salamander?

Padder udgør klassen Amphibia, der omfatter tre grupper: Ormepadder, halepadder (salamandre) og springpadder (frøer og tudser). Der findes omkring 5.000 paddearter verden over. Der findes i alt 14 hjemmehørende arter af padder i Danmark. De omfatter de to grupper: Salamandre samt frøer og tudser.

Hvad spiser en frøer?

Da frøer og tudser har forskellige livsstadier (haletudser, nyforvandlede, unge frøer og voksne) spiser de også mange forskellige ting. De tager bl. a. mange forskellige insekter og mider som fluer, mejer, stankelben, sommerfuglelarver, hvepse, tæger og bladlus.

Hvad kan frøer lide?

Deres føde består af mange forskellige hvirvelløse dyr bl. a. insekter og deres larver, bænkebidere, tusindben, edderkopper, nøgensnegle og regnorm. De unge tudser tager også mider og bladlus.

Kan frøer leve uden vand?

Det hentyder til, at de har et liv dels i vand og dels på land. Som larver er de helt afhængige af vand, fordi de ånder ved gæller. De forvandlede og voksne padder er derimod helt anderledes og har taget landjorden til sig, fordi de som udgangspunkt ånder ved lunger.

Kan frøer drukne?

Det er derfor nødvendigt, at bassinets kanter er skrå eller at der på anden måde er let adgang til landjorden; en høj kant kan de små dyr ikke klare, og så drukner de muligvis.

Kan frøer leve under vand?

Frøerne overvintrer både på land og under vand. Den grønne frø er ret højrøstet og den kan kvække over en længere periode, både om dagen og om natten.

Er løvfrøer giftige?

Nogle af de danske arter danner så meget gift, at man skal huske at vaske hænder, hvis man har rørt dem, ellers kan det let komme til at svie, hvis man gnider sig i øjnene. Det gælder fx løvfrø, grøn frø og stor vandsalamander.