:

Hvad handler ulighed om?

Table of Contents:

  1. Hvad handler ulighed om?
  2. Hvad skyldes ulighed?
  3. Hvad er Integrationsteori?
  4. Hvad menes der med integration?
  5. Hvorfor opstod funktionalisme?
  6. Hvem bor i Arne Jacobsen hus?

Hvad handler ulighed om?

Oftest taler man om social og geografisk ulighed. Geografisk ulighed i sundhed dækker for eksempel over, at der kan være store forskelle i ventetid på behandling og på, hvilken kvalitet behandlingen har, afhængigt af, hvor i landet man bor. Social ulighed handler om systematiske forskelle mellem grupper i samfundet.

Hvad skyldes ulighed?

Flere årsager til ulighed Når uligheden i borgernes indkomster stiger over tid, er der grundlæggende to mulige forklaringer: Enten kan den stigende ulighed tilskrives ændringer i befolkningens sammensætning, eller også skyldes den ændringer i indkomsten for borgerne inden for forskellige befolkningsgrupper.

Hvad er Integrationsteori?

Der findes flere teorier i international politik, der forsøger at forklare, hvorfor lande samarbejder. Disse teorier kaldes integrationsteorier. Der kan være mange årsager til, at lande finder sammen for at samarbejde.

Hvad menes der med integration?

Integration (også kaldet social integration) betegner indenfor sociologi og andre samfundsvidenskaber den proces, hvormed forskellige grupper i et samfund bliver forbundet med hinanden i en mere overordnet enhed.

Hvorfor opstod funktionalisme?

Bygningens udformning skulle være rationelt og funktionel begrundet, og dens æstetik skulle følge af funktionen (”form follows function”) i stedet for at være baseret på et historisk formsprog.

Hvem bor i Arne Jacobsen hus?

Huset er opført til Arne Jacobsen, hans hustru og to sønner. Jacobsen boede i huset med sin familie, indtil han i 1943 under Anden Verdenskrig måtte flygte til Sverige sammen med tusindvis af andre jøder. Jacobsens familiære forhold ændrede sig efter krigen, og familien flyttede.