:

Hvor mange timer er et studiejob?

Table of Contents:

 1. Hvor mange timer er et studiejob?
 2. Hvordan søger man SU som hjemmeboende?
 3. Kan man få SU til en ny uddannelse?
 4. Hvornår er man studieaktiv?
 5. Hvor mange timer må en studentermedhjælper arbejde?
 6. Hvor vigtigt er et studiejob?
 7. Hvad er en Støttemeddelelse?
 8. Hvordan søger man SU når man bliver 18 år?
 9. Hvor mange Uddannelses klip har jeg tilbage?
 10. Hvor mange uddannelser kan man tage?
 11. Hvad er studieaktiv?
 12. Hvor mange ECTS for at være studieaktiv?
 13. Hvad skal en studentermedhjælper have i løn?
 14. Hvor meget tjener en studerende?
 15. Hvordan får man et relevant studiejob?

Hvor mange timer er et studiejob?

Studiejob som studerende Når studerende søger job ved siden af studiet, så kan antal timer afhænge af, om der er tale om job ved siden af specialeskrivning eller ej. Mange studerende søger studiejob op til ca 15-20 timer pr. uge. I mange tilfælde, men langt fra altid, vil jobbet være studierelevant.

Hvordan søger man SU som hjemmeboende?

Du søger SU i minSU Du skal have NemID/MitID for at kunne logge på minSU fra forsiden af su.dk. For at søge SU, skal du opfylde de generelle betingelser samt de betingelser, der knytter sig til din ungdomsuddannelse eller din videregående uddannelse.

Kan man få SU til en ny uddannelse?

Din SU er øremærket til den specifikke uddannelse. Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du derfor søge SU i minSU igen - det samme gælder for SU-lån og andre tillægsydelser, hvis du ønsker det.

Hvornår er man studieaktiv?

Du skal være studieaktiv for at få SU 1. juli 2016 eller senere, er du studieaktiv, så længe du ikke er mere end 6 måneder (svarende til 30 ECTS) forsinket. Er du startet på din uddannelse før 1. juli 2016, er du studieaktiv, så længe du ikke er mere end 12 måneder forsinket.

Hvor mange timer må en studentermedhjælper arbejde?

Som udgangspunkt er der ikke hverken en nedre eller øvre grænse for, hvor mange timer en studentermedhjælper må arbejde hos jer. Studentermedhjælperen er dog naturligvis underlagt de samme regler under arbejdstidsdirektivet som øvrige lønmodtagere, herunder eksempelvis 11-timers reglen og 48-timers reglen.

Hvor vigtigt er et studiejob?

Kandidatstuderende med et studiejob har ofte en bedre chance for at få et arbejde efter studiet. Det viser en ny analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ministeren glæder sig over sammenhængen mellem studiejob og job efterfølgende. Nyuddannede er oftere i job, hvis de har haft et studiejob under uddannelsen.

Hvad er en Støttemeddelelse?

Støttemeddelelsen viser, hvilke måneder du betragtes som henholdsvis udeboende og hjemmeboende på baggrund af oplysninger fra CPR. Har du fået for meget SU udbetalt, vil du snarest modtage et krav om tilbagebetaling. Kravet sendes som Digital Post via borger.dk/e-Boks.

Hvordan søger man SU når man bliver 18 år?

Går du på en ungdomsuddannelse, og er du er fyldt 18 år i juli, august eller september, kan du søge SU fra oktober måned. Søger du i minSU inden for de kommende dage, vil du i minSU får en besked der fortæller, at du er ved at gå glip af SU til september måned, hvilket er en fejl.

Hvor mange Uddannelses klip har jeg tilbage?

Du kan få overblik over SU, lån og tillægsydelser i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens selvbetjening minSU. Her på borger.dk kan du få et overblik over nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig – også din SU, dine tillæg, næste udbetaling, status for sager med videre.

Hvor mange uddannelser kan man tage?

Du kan søge op til 8 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. Det kan både være kvote 1- og kvote 2-ansøgninger. Men du kan højst blive optaget på én uddannelse ét sted.

Hvad er studieaktiv?

Studieaktiv betyder, at du deltager i de aktiviteter, der er knyttet til din uddannelse. For eksempel skal du deltage i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver samt aflevere opgaver og så videre efter de regler, der gælder for uddannelsen.

Hvor mange ECTS for at være studieaktiv?

Man betragtes som studieaktiv, så længe man ikke er mere end et halvt år – altså 30 ECTS-point – forsinket i sin uddannelse,« siger Søren Theodor Hein Ahm, der er faglig koordinator for SU på Københavns Universitet. ​SU-aktivitetskontrollen udføres to gange årligt i marts og september.

Hvad skal en studentermedhjælper have i løn?

Oversigt over løn som studentermedhjælper Offentlig ansat studentermedhjælper : Fra 120,- til 140,- pr. time. Privat ansat studentermedhjælper : Fra 140,- til 180,- pr. time.

Hvor meget tjener en studerende?

Udeboende på en videregående uddannelse får 6.397 kr. pr. måned før skat.

Hvordan får man et relevant studiejob?

Hvordan får du et studierelevant job – der passer til din fremtid...
 1. Tænk studiejob fra starten. ...
 2. Hold øjne og ører åbne og brug dit netværk. ...
 3. Opsøg arbejdsgivere og søg uopfordret. ...
 4. Vær klar til at gribe muligheden, når den byder sig. ...
 5. Brug tid på din ansøgning og dit cv. ...
 6. Forbered dig til jobsamtalen. ...
 7. Husk du har masser at byde på