:

Hvilken rolle spiller gener?

Table of Contents:

 1. Hvilken rolle spiller gener?
 2. Hvad er epigenetik?
 3. Hvordan arver vi egenskaber?
 4. Hvad skal vi bruge de proteiner til som produceres ud fra DNA's opskrift?
 5. Hvorfor skal gener reguleres?
 6. Hvad kan man bruge epigenetik til?
 7. Hvad kan epigenetik betyde for din fremtid?
 8. Hvordan menneskets arvemasse er opbygget?
 9. Hvad er en arvelig egenskab?
 10. Hvad er de fire Identitetsniveauer?
 11. Hvornår kan man være nødt til at ændre stil?
 12. Hvordan opstår en identitetskrise?

Hvilken rolle spiller gener?

Vi ved, at når vi bliver født, så kommer vi faktisk til verden med dispositioner for, hvordan vores personlighed vil udvikle sig. Men generne er påvirkelige af den sociale kontekst, vi er i, og derfor kommer miljøet til at have lige så stor betydning som det arvelige,« siger Sune Bo, som er psykolog, ph. d.

Hvad er epigenetik?

Epigenetik er den del af genetikken som omhandler arvelige men reversible forandringer i genudtryk eller fænotype, som er uafhængig af forandringer i DNA-sekvensen. Prefikset epi- kommer af græsk επί hvilket betyder "ved siden af", og henviser til at forandringerne sker udenfor selve DNA-sekvensen.

Hvordan arver vi egenskaber?

Arvemassen – generne Det er sammensætningen af DNA materialet, der koder for de proteiner – eller byggesten – vi består af. Vi modtager halvdelen af vores arvemateriale fra vores far og halvdelen fra vores mor – og lidt tilfældigt sættes disse egenskaber sammen til det enkelte individ.

Hvad skal vi bruge de proteiner til som produceres ud fra DNA's opskrift?

Proteiner er centrale i alle levende organismer. De fungerer som byggesten i alle vores celler, og i negle, muskler og hår, og de styrer og indgår i stort set alle processer i kroppen. Dermed er proteinerne afgørende for, hvordan du fungerer, og for hvilke egenskaber du udvikler.

Hvorfor skal gener reguleres?

Reguleringen af generne er utrolig vigtig for, hvordan cellerne bliver, men også fordi den også sikrer, at organismen sparer på ressourcerne ved kun at producere de proteiner, der er nødvendige.

Hvad kan man bruge epigenetik til?

Epigenetik er græsk for ”ovenpå genetik”. Man ser det ofte som markeringer på vores gener. De markeringer fortæller, hvilke gener der er vigtige for den specifikke celle. Et epigenetisk mærke kan både tænde og slukke for et gen.

Hvad kan epigenetik betyde for din fremtid?

Den nye videnskab om epigenetik fortæller os sandheden: Du er herre over dine gener, og du kan ændre dit genetiske udtryk, din biologi og dit liv ved at ændre dine tanker og dine omgivelser. Måden, du opfatter dit liv på, giver dig frihed til at skabe alt det, du ønsker dig i dit fremtidige liv.

Hvordan menneskets arvemasse er opbygget?

I cellekernen findes kromosomerne , hvoraf der er er 46 i hver celle. Hvert kromosom består af et DNA-molekyle, der er en lang kæde af byggestene (baser) i en ganske bestemt rækkefølge. Samlet set er der ca. 3.000.000.000 baser i menneskets arvemasse.

Hvad er en arvelig egenskab?

Arvelige egenskaber (fænotypen) bestemmes principielt altid i et samspil imellem arv (dvs. genotypen) og miljø. Nogle egenskaber er imidlertid så upåvirkede af miljøet, at der er en simpel sammenhæng imellem fænotype og genotype.

Hvad er de fire Identitetsniveauer?

Din identitet beskriver hvem du er og hvad du går ind for. Der er nogen psykologer, der har fundet frem til, at der findes fire forskellige identitetsniveauer. For at beskrive hvem du er som person, analyserer man disse fire forskellige identitetsniveauer og skaber et samlet billede af din identitet.

Hvornår kan man være nødt til at ændre stil?

Hvis man har en gothstil, kan man blive nødt til at lægge den væk i andre sammenhænge, fx når man skal på arbejde. Det kan også handle om stil. Hvis man normalt har en stil, der er ekstrem i sit udtryk, fx Goth, så kan man blive nødt til at lægge den identitet væk, når man går på arbejde.

Hvordan opstår en identitetskrise?

Livssituationer, der kan udløse en identitetskrise, er begivenheder, der er en del af det normale liv, men som pludselig bliver overvældende. Eksempelvis at få barn, gennemgå skilsmisse, blive alvorligt syg, opleve svigt af tidligere nærtstående personer eller miste sit job/gå på pension mv.