:

Hvordan opstår Kromosomtalsmutationer?

Table of Contents:

 1. Hvordan opstår Kromosomtalsmutationer?
 2. Hvad kan en Kromosommutation medfører til?
 3. Hvad betyder genetisk mutation?
 4. Hvorfor skal flere generationer undersøges for at være sikker på arvegangen?
 5. Under hvilken deling i meiosen kan der opstå Kromosomtalsmutationer?
 6. Hvilken betydning har det om en genmutation opstår i en Kropscelle eller i en kønscelle?
 7. Hvorfor er kromosomer i par?
 8. Hvad kan kromosomer underopdeles i?
 9. Hvad kan forårsage mutationer?
 10. Hvilke mutationer kan nedarves?
 11. Hvad er forskellen på genetiske sygdomme og arvelige sygdomme?
 12. I hvilke celler sker der mitose?
 13. Hvordan opstår Downs syndrom meiose?
 14. Hvad er forskellen på kønsceller og kropsceller?

Hvordan opstår Kromosomtalsmutationer?

Kromosomtalsmutationer indebærer, at celler kommer til at indeholde et forkert antal kromosomer. Kromosomtalsmutationer opstår typisk pga. fejl under meiosen (kønscelledannelsen). En kønscelle kan få et kromosom for meget eller et kromosom for lidt, hvis kromosomerne fordeles forkert til kønscellerne under meiosen.

Hvad kan en Kromosommutation medfører til?

Kromosommutationer er ændringer i dele af kromosomer, der omfatter mere end et gen. Kromosommutationer indebærer manglende eller tilføjede dele af kromosomalt DNA eller en uregelmæssig fordeling af dette. Det kan stamme fra et atypisk antal kromosomer eller en strukturel abnormalitet i en eller flere kromosomer.

Hvad betyder genetisk mutation?

Mutation er en ændring i cellens DNA, som medfører varig forandring af arveanlæg. Mutationer kan være nyttige eller skadelige for bæreren af arveanlæggene. En nyttig forandring kan give en variation, som er en afgørende forudsætning for arters udvikling. En skadelig forandring i arveanlæg kan fx være kræft.

Hvorfor skal flere generationer undersøges for at være sikker på arvegangen?

Ved dominant arv er risikoen for at en syg viderefører sygdommen til sine børn 50 %. Eksempler er Huntingtons sygdom og Marfan syndrom. Ved recessiv arv er begge forældre raske anlægsbærere, og risikoen for sygt barn er 25 %. Eksempler er cystisk fibrose, albinisme og mange medfødte stofskiftesygdomme.

Under hvilken deling i meiosen kan der opstå Kromosomtalsmutationer?

Når der sker en fejl i meiosen InfoDel En sådan form for fejl kaldes en kromosomtalsmutation. Kromosomtalsmutationer skyldes normalt at adskillelsen af kromosomerne i henholdsvis anafase I eller anafase II ikke fungerer korrekt.

Hvilken betydning har det om en genmutation opstår i en Kropscelle eller i en kønscelle?

Somatisk mutation Når mutationer opstår i kroppens celler, kaldes det for somatiske mutationer. Sådan en mutation kan ikke nedarves, men kan give anledning til en klon af celler. Normalt har menneskekroppen kraftige reparationsmekanismer der hindrer at kroppen bliver til en cellemosaik.

Hvorfor er kromosomer i par?

De 46 kromosomer består af 23 par. De 23 kromosomer kommer med ægcellen fra vores mor, og de 23 med sædcellen fra vores far. De 22 første kromosompar benævnes autosomer, og er ens parvis to og to. Herudover findes endnu et kromosompar, de såkaldte kønskromosomer.

Hvad kan kromosomer underopdeles i?

Denne gruppe af personer vil ofte umiddelbart fremstå kvindelige (som kvinder), men de har altså en mandlig sammensætning af kromosomer, 46,XY. Årsagerne er mange, hyppigst er der tale om en ændring i et gen. De kan underopdeles i følgende grupper: Fejludvikling i testikler eller æggestokke.

Hvad kan forårsage mutationer?

En mutation kan skyldes stråling, virus, kemikalier eller fejl under celledelingen. Mutationer kan give mange forskellige slags ændringer i DNA. Nogle af dem har ingen betydning. Andre mutationer kan ændre eller ødelægge et gen, så det får en ny virkning eller ikke virker.

Hvilke mutationer kan nedarves?

Sådan en mutation kan ikke nedarves, men kan give anledning til en klon af celler. Normalt har menneskekroppen kraftige reparationsmekanismer der hindrer at kroppen bliver til en cellemosaik.

Hvad er forskellen på genetiske sygdomme og arvelige sygdomme?

Genetiske sygdomme med simpel mendelsk arvegang skyldes defekt af et enkelt gen, såkaldt monogent betingede sygdomme, mens polygent betingede arvelige sygdomme har en mere kompliceret genetisk baggrund, samtidig med at miljøfaktorer er af større betydning.

I hvilke celler sker der mitose?

Den almindelige eller vegetative celledeling, mitose, sørger for, at der dannes nye celler, der er genetisk ens med den oprindelige modercelle bortset fra eventuelle mutationer. Det er således mitosen, der danner flere kropsceller hos flercellede organismer og flere individer hos encellede organismer.

Hvordan opstår Downs syndrom meiose?

Mennesket har normalt 46 kromosomer i hver celle, 23 fra hver af forældrene. Downs syndrom opstår, når cellerne hos mennesket indeholder et ekstra kromosom nummer 21. Hos børn, der fødes med Downs syndrom, findes således et ekstra kromosom nummer 21, heraf navnet tri- (tre) somi (legeme eller kromosom).

Hvad er forskellen på kønsceller og kropsceller?

1.8. Kønsceller og kropsceller. Kønsceller har et sæt kromosomer. Kroppens celler har to sæt.