:

Hvad var konsekvenserne af 2 verdenskrig?

Table of Contents:

 1. Hvad var konsekvenserne af 2 verdenskrig?
 2. Hvordan stillede Danmark sig efter 1945?
 3. Hvorfor overgav Danmark sig så hurtigt?
 4. Hvad skete der med Danmark efter 2 verdenskrig?
 5. Hvilke konsekvenser fik Tyskland efter 2 verdenskrig?
 6. Hvilke begivenheder var med til at afslutte 2 verdenskrig?
 7. Hvad gik samarbejdspolitikken ud på?
 8. Hvordan gjorde danskerne modstand under besættelsen?
 9. Hvornår overgav Danmark sig til tyskerne?
 10. Hvorfor overgav danskerne sig kort efter invasionen?
 11. Hvad er 3 verdenslande?
 12. Hvad skete der i 1945 i Danmark?
 13. Hvilke konsekvenser oplevede den tyske befolkning efter krigen?
 14. Hvad skete der med Tyskland efter krigsafslutningen i 1945?
 15. Hvilke særligt vigtige begivenheder var der i 2. Verdenskrig og hvorfor var de vigtige?

Hvad var konsekvenserne af 2 verdenskrig?

Anden verdenskrig betød også en markant ændring i magtbalancen. Europa stod som sagt tilbage med massive ødelæggelser, enorme tabstal, samfund der skulle genopbygges, en ødelagt økonomi, og kom dermed svækkede ud af krigen. Dette gjaldt også for lande som Storbritannien og Frankrig, der ellers stod som sejrsherrer.

Hvordan stillede Danmark sig efter 1945?

verdenskrigs afslutning betød, at Danmark skulle til at finde sin plads i det nye verdenssamfund. Mange lande var blevet hårdt ramt af krigen og i denne sammenhæng kom Marshall-planen, (European Recovery Program, ERP), til at spille en væsentlig rolle for udviklingen i Europa og herunder Danmark.

Hvorfor overgav Danmark sig så hurtigt?

Angrebet førte til spredte kampe mellem den danske og den tyske hær. Imidlertid vurderede regeringen i København, at den tyske overmagt var for stor til at fortsætte modstanden. Samtidig frygtede den voldsomme bombardementer af danske byer. Derfor blev det besluttet at overgive sig efter få timers forløb.

Hvad skete der med Danmark efter 2 verdenskrig?

Danmark ændrede sig meget i tiden efter 2. Verdenskrig. Danmark var med til at skrive under, da FN blev stiftet i 1945, og blev medlem af NATO i 1949. Også indenrigspolitisk bød efterkrigstiden på store forandringer, ikke mindst på grund af den hastigt voksende økonomiske velstand.

Hvilke konsekvenser fik Tyskland efter 2 verdenskrig?

Da Nazityskland havde tabt 2. Verdenskrig, blev Tyskland opdelt i fire områder eller zoner, som det blev kaldt. Hver zone skulle kontrolleres af enten USA, Storbritannien, Frankrig eller Sovjetunionen, som var de lande, der havde vundet krigen. Sovjetunionen skulle kontrollere Østtyskland.

Hvilke begivenheder var med til at afslutte 2 verdenskrig?

2. Verdenskrig blev til en sammenhængende global krig med Tysklands angreb på Sovjetunionen og Japans angreb på USA . Krigen sluttede med Tysklands kapitulation og Japans kapitulation . Alle verdens stormagter og et stort antal andre stater var deltagere i krigen.

Hvad gik samarbejdspolitikken ud på?

Grundlaget for samarbejdspolitikken var et ønske blandt danske politikere om at skåne den danske befolkning så meget som muligt samt om at bevare så megen indflydelse som muligt på danske hænder. Samarbejdspolitikken var en succes i den forstand, at Danmark var det besatte land i Europa, der mærkede mindst til krigen.

Hvordan gjorde danskerne modstand under besættelsen?

Modstanden gav sig bl. a. udslag i opbygningen af en illegal presse og i udførelsen af sabotager. Den illegale presse blev efterhånden et vigtigt alternativ for store grupper af danskere, som ikke ville nøjes med de censurerede nyheder i de officielle danske medier - eller med engelsk radio.

Hvornår overgav Danmark sig til tyskerne?

Som led i besættelsen af Norge blev Danmark om morgenen den 9. april 1940 besat af det nazistiske Tyskland. Aktionen var et overraskelsesangreb, og Danmark kapitulerede efter få timer.

Hvorfor overgav danskerne sig kort efter invasionen?

Til trods for kongens ordre om våbenhvile, fortsatte kampene i Sønderjylland. Klokken 06:30 angreb tyskerne den danske stilling i Bjergskov nord for Søgård, og da de tyske kampvogne brød gennem vejspærringen blev den danske styrke hurtigt omringet og overgav sig.

Hvad er 3 verdenslande?

Begrebet i dag Mange tredjeverdens-lande ligger i Afrika, Asien og Latinamerika. Landene har som oftest været koloniseret af vestlige magter. Langt størstedelen af verdens lande og langt størstedelen af verdens befolkning hører efter denne definition under "den tredje verden".

Hvad skete der i 1945 i Danmark?

I 1945 blev landet befriet af De Allierede efter 5 års besættelse, og landet blev senere et af de stiftende medlemmer af både FN og NATO. Mod periodens slutning faldt Berlinmuren, hvormed Danmarks og NATOs fjendebillede ændrede sig dramatisk.

Hvilke konsekvenser oplevede den tyske befolkning efter krigen?

Fordrivelsen var led i den geopolitiske og etniske reorganisering i efterkrigstidens Europa og var til dels en gengældelse for at tyskerne havde indledt krigen og gennemført de efterfølgende grusomheder og etniske udrensninger i de besatte lande.

Hvad skete der med Tyskland efter krigsafslutningen i 1945?

Hvad skete der med Tyskland efter krigsafslutningen i 1945? Ved et møde i Potsdam i 1945 mellem USA's præsident Harry S. Truman, Sovjetunionens leder Joseph Stalin og Storbritanniens ministerpræsident Winston Churchill, blev Tysklands fremtid efter 2. Verdenskrig aftalt.

Hvilke særligt vigtige begivenheder var der i 2. Verdenskrig og hvorfor var de vigtige?

Invasionen af Polen Som en konsekvens af aftalen, der blandt andet rummede en hemmelig aftale om opdeling af Østeuropa i en tysk og en sovjetisk zone, invaderedes Polen fra øst af Sovjet den 17. september 1939. Den 6. oktober 1939 er Polen løbet over ende, og landet deles i en sovjetisk og en tysk zone.