:

Hvad går Jesus forkyndelse ud på?

Table of Contents:

  1. Hvad går Jesus forkyndelse ud på?
  2. Hvor gammel er kristendom?
  3. Hvad er en Løsningsmyte?
  4. Hvem forkynder kristendom?
  5. Hvem skabte kristendommen?
  6. Hvornår opstod kristendommen som religion?
  7. Hvad sker der i syndefaldet?
  8. Hvad er den stedfortrædende lidelse?
  9. Hvad er det dobbelte kærlighedsbud i kristendommen?
  10. Hvor stammer kristendommen fra?

Hvad går Jesus forkyndelse ud på?

Grundlæggende i Jesu forkyndelse er, at sand opfyldelse af lovens bud alene kan ske som resultat af Guds gerning med mennesket. Frelsen er både udgangspunkt og mål. Denne lovforståelse har som konsekvens, at kun de bud, der gælder Gud og næsten (jf. det dobbelte kærlighedsbuds centrale stilling, Matth.

Hvor gammel er kristendom?

Oldtiden
ca. 30Jesus fra Nazaret korsfæstes. Sortér
826Missionæren Ansgar ankommer til Danmark.
909Klostret i Cluny grundlægges: cluniacenserbevægelsen.
ca. 965Kong Harald Blåtand døbes og befaler kristendommen indført i det danske rige (Jellingstenen).
988Rusland kristnes.

Hvad er en Løsningsmyte?

Menneskets frelse Myten om Jesus' død på korset og hans genopstandelse kaldes også for løsningsmyten, fordi man hævder, at Jesus tog alle menneskers synd på sig ved sin død, og derved løste problemet med arvesynden, der klæbede til mennesket.

Hvem forkynder kristendom?

Kristendommens udbredelse i dag Antallet af mennesker, der er tilknyttet den kristne religion var år 2000 på 1.973 millioner (ca. 2 milliarder), dvs. 32,54% af verdens befolkning og dermed den største religion.

Hvem skabte kristendommen?

Jesus ses som opfyldelsen af Det Gamle Testamentes profeterede Messias, og som arving til kong Davids trone. Jesu død og opstandelse indfører en ny pagt mellem Gud og mennesker til erstatning af den gamle pagt mellem Gud og det jødiske folk som beskrevet i Det Gamle Testamente.

Hvornår opstod kristendommen som religion?

Kristendommen har sit navn efter Jesus fra Nazaret med tilnavnet Kristus (græsk Khristós, af hebraisk Masjiakh - messias, «de salvede», dvs. salvet til konge). Kristendommen opstod som en jødisk sekt, men i løbet af det 1. århundrede e.v.t. skilte den sig ud fra jødedommen og fremstod som et selvstændig religion.

Hvad sker der i syndefaldet?

Om syndefaldsmyten Adam og Eva var de første mennesker. De levede med Gud i Paradis. Men på et tidspunkt blev de fristet af djævelen, i form af slangen, til at spise af den forbudte frugt fra "træet til kundskab om godt og ondt", og dermed brød de Guds regler. Konsekvensen var, at Adam og Eva opdagede, at de var nøgne.

Hvad er den stedfortrædende lidelse?

Jesu stedfortrædende lidelse, den frelsende betydning, som Jesu korsdød ifølge kristen tro har for alle mennesker. Ved nadverens indstiftelse opfattede Jesus selv sin død som stedfortrædende. Døden er arvesyndens løn eller straf, og Jesus døde døden i alle menneskers sted, jf.

Hvad er det dobbelte kærlighedsbud i kristendommen?

Formuleringen af det dobbelte kærlighedsbud er specifikt kristen. Kærligheden til næsten forudsætter kærligheden til Gud. Det er Gud, der forpligter den kristne over for næsten.

Hvor stammer kristendommen fra?

Bevægelsen opstod i Mellemøsten omkring Palæstina, og spredte sig i løbet af det første årtusinde til Nordafrika, Europa og dele af Indien. I det andet årtusinde spredte kristendommen sig til resten af verden pga. kolonisering og missionærvirksomhed.