:

Hvordan får man udbetalt honorar?

Table of Contents:

  1. Hvordan får man udbetalt honorar?
  2. Hvem skal indberette honorar?
  3. Hvad betyder at honorere?
  4. Hvordan indberettes honorar?
  5. Hvornår skal man indberette honorar?
  6. Hvad er en bagatel?

Hvordan får man udbetalt honorar?

Du modtager typisk honorarer og betalinger fra dine kunder som B-indkomst, og du skal derfor selv sørge for at betale skat og moms ud fra beløbet. Når alt i din virksomhed er betalt, kan du udbetale 'løn' eller overskuddet til dig selv.

Hvem skal indberette honorar?

HVEM SKAL INDBERETTE HONORAR, DER UDBETALES TIL KUNSTNERE Den, der i sin virksomhed har betalt et honorar til en kunstner, skal indberette honoraret. Dvs. private personer, der ikke driver virksomhed, skal ikke indberette.

Hvad betyder at honorere?

opfylde, indfri eller leve op til krav, forventninger el. lign.

Hvordan indberettes honorar?

eIndkomst er SKATs it-system, hvor løn og andre indkomster månedligt indberettes af de indberetningspligtige. Den, der i sin virksomhed har betalt et honorar til en kunstner, skal indberette honoraret. Dvs. private personer, der ikke driver virksomhed, skal ikke indberette.

Hvornår skal man indberette honorar?

Så hvis du har et job engang imellem udover dit primære job, hvor du f. eks. holder foredrag, bliver du betalt i honorar, skal du så indberette den B-indkomst (honorar) til SKAT.

Hvad er en bagatel?

Bagatel, (af fr. bagatelle, af it. bagattella, diminutiv af (dialekt) bagata lille besiddelse, måske af lat. baga sæk), ubetydelighed; en lille ting.