:

Hvad kendetegner ortodoks kirke?

Table of Contents:

 1. Hvad kendetegner ortodoks kirke?
 2. Hvad er dåben et tegn på?
 3. Hvilken slags ritual er dåb?
 4. Hvem var den første der blev døbt?
 5. Hvad er ortodoks islam?
 6. Hvad betyder dåbskjolen?
 7. Hvorfor tegner man korset på brystet hoved af den der skal døbes?
 8. Hvad siger man ja til i dåben?
 9. Hvad synger man til barnedåb?
 10. Hvem kristnede Danmark?
 11. Hvad er et overgangsritual?
 12. Hvad er forskellen mellem sunni og shia muslimer?

Hvad kendetegner ortodoks kirke?

Den ortodokse kirke er en ikke en centraliseret organisation med ét overhoved, men et organisk samfund, der betragtes som ledet af Helligånden. Kirkens enhed er synlig i og holdt sammen af den fælles tro og kommunionen i sakramenterne. Kristus selv opfattes som kirkens egentlige overhoved.

Hvad er dåben et tegn på?

Ved dåben "afvaskes" personens synder, og han eller hun bliver medlem af Kristi kirke. Det kristne dåbsritual har sit forbillede i Johannes Døberen, som ifølge Bibelen døbte blandt andre Jesus i Jordanfloden (se bl. a. Matt 3:11-16).

Hvilken slags ritual er dåb?

Dåben er et vigtigt kristent ritual. Præsten lægger hånden på hovedet af den, der skal døbes. Det gør man for at vise, at den døbte er i Guds hænder. De kristne tror nemlig, at dåben er et løfte fra Gud om frelse og evigt liv.

Hvem var den første der blev døbt?

Harald Klak - Den første kristne vikingekonge I 826 lod vikingekongen Harald Klak sig døbe, og dermed blev han den første danske kristne vikingekonge. Han gjorde det dog næppe på grund af overbevisning.

Hvad er ortodoks islam?

Ortodokse (meget troende) muslimer overholder de religiøse love og tolker Koranens budskaber bogstaveligt. Koranen er islams hellige bog. Andre muslimer er mindre troende, og nogle muslimske tilhørsforhold har mere at gøre med kultur end religion.

Hvad betyder dåbskjolen?

Det hvide dåbstøj er et levn fra meget gamle dåbsritualer, da dåben var en kristen handling forbeholdt voksne mennesker. Her skiftede dåbskandidaterne under selve dåben fra eget tøj til hvide kjortler, for at symbolisere renselse og renhed.

Hvorfor tegner man korset på brystet hoved af den der skal døbes?

Præsten tegner derefter korset for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger: Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Ved dåb af voksne udelades dette spørgsmål normalt.

Hvad siger man ja til i dåben?

Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja-tak til på barnets vegne. Det første, som vi siger ja til, er forsagelsen: At sige fra overfor alt ondt. Kristendommen taler realistisk om livet. Vi slipper ikke uden om det, som ødelægger og truer livet, ved at blive døbt.

Hvad synger man til barnedåb?

Sange til selve festen Mange vælger at synge eksempelvis ”Sov sødt, Barnlille” eller ”I østen stiger solen op” enten i kirken eller til den efterfølgende fest. De passer altid utroligt godt til en barnedåb eller navngivning, og de fleste kender dem og kan derfor synge med, hvilket naturligvis er en fordel.

Hvem kristnede Danmark?

Overgangen til kristendommen markeres af kong Harald Blåtands runesten i Jelling fra omkring år 965. Her står skrevet, at han gjorde danerne kristne. Men i virkeligheden skete trosskiftet ikke fra den ene dag til den anden. Der har været kristne strømninger i Danmark længe før kong Haralds tid.

Hvad er et overgangsritual?

Overgangsritualer er ritualer, som forvandler mennesker fra én social tilstand til en anden. De har tre faser; en udskillelsesfase, en overgangs- eller liminalfase og en inkorporationsfase.

Hvad er forskellen mellem sunni og shia muslimer?

Den største forskel mellem shia-islam og den anden hovedretning sunni-islam angår arvefølgen i det oprindelige kalifat. Shiitterne mener, at profeten Muhammed udtrykkeligt udpegede sin fætter og svigersøn, Ali ibn Abi Talib (d. 661), som sin retmæssige efterfølger (kalif) og arvtager af lederskabet (imam).