:

Hvad hedder den kristne Gud?

Table of Contents:

  1. Hvad hedder den kristne Gud?
  2. Hvad fortælles der om faderen i Det Gamle Testamente?
  3. Hvem er faderen sønnen og Helligånden?
  4. Hvor mange trosretninger er der i kristendommen?
  5. Hvilke form for etik fortæller Jesus om i Bjergprædikenen?

Hvad hedder den kristne Gud?

Troen på treenigheden bestående af Faderen, Sønnen og Helligånden er central i næsten alle trossamfund, der opfatter sig som kristne. Udformningen af læren skyldes troen på monoteisme, samtidigt med at der findes mange antydninger i Bibelen om, at Jesus og Helligånden er Gud ligesom Gud Fader.

Hvad fortælles der om faderen i Det Gamle Testamente?

De beretter bl. a. om Guds udvælgelse af Abram, som kom til at hedde Abraham, og Guds løfte til Abraham om, at alle jordens folk ville blive velsignet gennem hans afkom (1 Mos 12,3), Sodomas og Gomorras udslettelse, Abrahams vilje til at ofre sin egen søn Isak.

Hvem er faderen sønnen og Helligånden?

Den klassiske formulering, som ikke fremgår af Bibelen, blev først formuleret af Tertullian fra Karthago omkring 200, er: Gud er én substans og tre personer. På dansk dog ofte formuleret som: Gud er ét væsen og tre personer. De tre personer i treenigheden er Faderen, Sønnen (Kristus) og Helligånden.

Hvor mange trosretninger er der i kristendommen?

Hovedformer. Kristendommen har i dag tre hovedformer: Katolicisme, ortodoksi og protestantisme. Både den katolske (vestlige eller latinske) og den ortodokse (østlige) kirke fører deres udspring tilbage til den første generation af kristne - især Jesus disciple. De to kirker blev adskilt i 1054 pga.

Hvilke form for etik fortæller Jesus om i Bjergprædikenen?

Jesus foretager en radikalisering af buddet om næstekærlighed i Bjergprædikenen. Her kræver han af sine disciple, at de skal elske deres fjender (Mattæusevangeliet 5, 43-48]).