:

Hvilke løsninger er der til at nedbringe luftforurening?

Table of Contents:

 1. Hvilke løsninger er der til at nedbringe luftforurening?
 2. Hvordan kan man reducere luftforurening?
 3. Hvor mange dør af luftforurening i Danmark?
 4. Hvem er de store forureningskilder til partikelforurening?
 5. Hvordan påvirker luftforurening planter?
 6. Hvor mange mennesker dør af luftforurening?
 7. Hvor er luften renest i Danmark?
 8. Hvor kommer luftforureningen fra?

Hvilke løsninger er der til at nedbringe luftforurening?

Processer og mekanismer, der giver anledning til luftforurening. Et eksempel er bedre styring af forbrændingsprocesser, så dannelsen af forureningskomponenter reduceres. Et andet eksempel er redesign af de måder gylle håndteres på eller håndtering af spredningen af pesticider.

Hvordan kan man reducere luftforurening?

Strategien til bekæmpelse af luftforurening vil primært fokusere på reduktion af luftforureningen ved kilden og kun (sekundært) anvende adskillelse mellem kilde og menneske som et strategisk instrument.

Hvor mange dør af luftforurening i Danmark?

Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforu- reningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for dan- skernes sundhed, og Danmark har problemer med at leve op til EU's krav til luft- kvalitet.

Hvem er de store forureningskilder til partikelforurening?

Trafikken er en af de helt store syndere, når det kommer til partikelforurening. Den sender partikler og stoffer ud lokalt i byområder og ved stærkt trafikerede veje....De største lokale udslip af partikelforurening kommer fra:
 • Trafikken på vejene.
 • Dieselbiler.
 • Lastvogne.
 • Brændeovne.

Hvordan påvirker luftforurening planter?

Men ikke alle steder påvirkes lige meget. Typer af planter, vejret og jordbunden blandt andet er med til at afgøre hvor stor betydning forureningen får. Forurening under tålegrænsen forventes ikke at give væsentlige skader på natur og miljø. DCE kortlægger tålegrænser i Danmark og holder øje med om de overskrides.

Hvor mange mennesker dør af luftforurening?

Tallene over dødsfald i den nye rapport er væsentlig højere end de tal, der kommer fra Verdenssundhedsorganisation (WHO). FN-organisationen vurderer, at 4,2 millioner mennesker årligt mister livet på grund af udendørs luftforurening.

Hvor er luften renest i Danmark?

– Hvis du bor på Lolland Falster eller på kyststrækningen derfra og op mod København, er du mere belastet af partikelforureningen fra Europa, end hvis du bor i Nordvestjylland, hvor luften er renest, og vinden typisk kommer ude fra Nordsøen, siger Steffen Loft.

Hvor kommer luftforureningen fra?

I Danmark kommer luftforureningen primært fra køretøjer, skibe, fritidsfartøjer, brændeovne og -kedler, fra erhvervsvirksomheder og fra energiproduktion. I Danmark får vi også skadelige stoffer blæst ind over grænserne.