:

Hvilke overflader absorberer mest stråling?

Table of Contents:

 1. Hvilke overflader absorberer mest stråling?
 2. Hvad der kan ske med sollyset når det bevæger sig gennem atmosfæren ned mod Jorden?
 3. Hvad er indstråling og udstråling?
 4. Hvad fastholdes atmosfæren rundt om Jorden af?
 5. Hvad sker der med Jordens albedo når vi øger mængden af drivhusgasser i atmosfæren?
 6. Hvordan påvirker atmosfæren livet på Jorden?
 7. Hvad er kortbølget indstråling?
 8. Hvad er kortbølget elektromagnetisk stråling?
 9. Hvad betyder langbølget stråling?
 10. Hvor mange atmosfæren er der på Jorden?
 11. Hvor varm er atmosfæren?
 12. Hvordan påvirker Albedoeffekten klimaet?

Hvilke overflader absorberer mest stråling?

Det meste af den absorption, der sker direkte i atmosfæren, skyldes vanddamp. Man anslår, at omkring 70 procent af den atmosfæriske absorption kan tilskrives vanddamp. I atmosfæren absorberer vanddamp også 60 procent af den termiske stråling, Jorden udsender fra overfladen efter absorption af indstråling.

Hvad der kan ske med sollyset når det bevæger sig gennem atmosfæren ned mod Jorden?

Indstrålingen fra Solen er synligt lys. 30% af lyset vil blive reflekteret af Jordens overflade og af skyerne. Resten af sollyset vil opvarme jordoverfladen og oceanerne samt for en mindre dels vedkommende også selve atmosfæren.

Hvad er indstråling og udstråling?

Den indstråling, der absorberes, omdannes til infrarød stråling, altså varmestråling. Atmosfæren og jordens overflade slipper alstå af med energien ved at udstråle varme. Jordens overflade udsender varmestråling op i atmosfæren.

Hvad fastholdes atmosfæren rundt om Jorden af?

Atmosfæren holdes på plads af Jordens tyngdefelt og deltager således i Jordens rotation (Jordens magnetfelt forhindrer, at solvinden og den kosmiske stråling ikke skræller atmosfærens øverste lag af).

Hvad sker der med Jordens albedo når vi øger mængden af drivhusgasser i atmosfæren?

Den øgede mængde vanddamp er en kraftig drivhusgas og forstærker den oprindelige opvarmning. Is-albedo-feedbacken. Isdækket har stor indflydelse på Jordens albedo, dvs. den mængde af sollyset, der reflekteres til verdensrummet.

Hvordan påvirker atmosfæren livet på Jorden?

Atmosfæren beskytter livet på jorden ved at absorbere solens ultraviolette stråler (al UVC og næsten al UVB), forstøve meteorer, forstøve kometer, absorbere solvind og kosmisk stråling.

Hvad er kortbølget indstråling?

Solens indstråling er udelukkende kortbølget, en stor del af den i form af synligt lys. Noget af denne indstråling reflekteres tilbage ud i rummet som kortbølget stråling, enten fra skyerne eller jordoverfladen. Men størstedelen bliver opsuget af jord- eller havoverfladen, der varmes op.

Hvad er kortbølget elektromagnetisk stråling?

Solstrålingen er kortbølget, rumvarme er langbølget Grundlæggende er det elektromagnetisk stråling med forskellig bølgelængde. Derfor bliver glas påvirket af vidt forskellige strålinger. De to vigtigste energikilder er solstråling med kortbølget stråling i forhold til rumvarme med langbølget stråling.

Hvad betyder langbølget stråling?

Udgående langbølget stråling er elektromagnetisk stråling med bølgelængder mellem μm som udsendes fra jorden og dens atmosfære til verdensrummet i form af varmestråling. Den kaldes også jordstråling, terrestrisk stråling og andet. Fluxen af energi transporteret af udgående langbølget stråling måles i W/m2.

Hvor mange atmosfæren er der på Jorden?

De fire lag i Jordens atmosfære Jordens atmosfære kan opdeles i fire lag - Troposfæren, stratosfæren, mesosfæren og termosfæren.

Hvor varm er atmosfæren?

Jordens atmosfære består af en række lag, og temperaturen varier meget, efterhånden som man bevæger sig opad. Fra et globalt gennemsnit på 15 grader celsius ved Jordens overflade falder temperaturen til cirka 60 minusgrader i 10 kilometers højde.

Hvordan påvirker Albedoeffekten klimaet?

Det mørke stof absorberer mere af Solens stråling og føles derfor varmere, mens det lyse stof reflekterer mere af strålingen og derfor virker køligere. Ændringer i albedoen af forskellige overflader på Jorden er en vigtig faktor i klimaændringer. Et eksempel er havis, der smelter og blotter den mørke havoverflade.