:

Hvad betyder som sådan?

Table of Contents:

 1. Hvad betyder som sådan?
 2. Hvad betyder lide?
 3. Hvad er en smule?
 4. Hvad er ordet man?
 5. Hvilket er synonym?
 6. Hvad er et islæt?
 7. Hvornår bruger man det og de?
 8. Hvor mange ordklasser er der?
 9. Hvilket som helst synonym?
 10. Hvad er et synonym?
 11. Hvad vil det sige at pantsætte noget?
 12. Hvad er tredje person ental?
 13. Hvad er et proprium?
 14. Hvilken ordklasser er findes?
 15. Hvilken ordklasser er er?

Hvad betyder som sådan?

som sådan 1 i sig selv 2 generelt sådan noget som 1 noget af en bestemt art som nævnes umiddelbart efter for eksempel 2 cirka; omkring sådan som når man tænker på hvordan, hvor meget el. lign.; i betragtning af hvordan, hvor meget el. lign.

Hvad betyder lide?

Lide er et bakkeskråning, af det norske li. Under lide er et poetisk udtryk, der ofte bruges med en ikke helt bestemt betydning eller i forbindelse med en solnedgang, se Ordbog over det danske Sprog.

Hvad er en smule?

En Smule betyder omtrent det samme som liden.

Hvad er ordet man?

person (mand) som synes at have en karriere for sig, som antages at komme til at spille en rolle olgn.

Hvilket er synonym?

Synonymer for hvilken
 • sikken,
 • der,
 • hvad,
 • som,
 • stedord.

Hvad er et islæt?

Islæt er tråde, der går vinkelret på trend eller kæde for at danne et vævet stykke stof. Måden, hvorpå islæt og trend går over og under hinanden, danner mønster i stoffet.

Hvornår bruger man det og de?

Man kan bruge "man" i stedet for jeg som en distancerende faktor - f. eks.: "Man tror, alle kigger på én" = "Jeg tror, alle kigger på mig". Man kan også bruge "man" i stedet for "du" - f. eks.: "Nå, hvordan har man det så i dag?" Igen som en distancerende faktor, hvis man skal tale om noget ubehageligt.

Hvor mange ordklasser er der?

På dansk har vi 11 ordklasser. Alle ordene i en ordklasse har fællestræk, som adskiller dem fra ord i andre klasser. Den mest kendte ordklasse er substantiverne (navneordene).

Hvilket som helst synonym?

Synonymer for hvad som helst
 • alt,
 • alt sammen,
 • alting,
 • verden,
 • verdensaltet.

Hvad er et synonym?

Synonymer er to ord, der betyder næsten det samme.

Hvad vil det sige at pantsætte noget?

Når du pantsætter, betyder det, at du stiller pant som sikkerhed for et lån. Pantsætning sker som regel ved, at du stiller et aktiv som sikkerhed til den, der låner pengene ud.

Hvad er tredje person ental?

Verbalkongruens betyder, at subjekt (grundled) og verballed (udsagnsled) skal passe sammen i præsens / nutid. På engelsk tilføjer verballeddet i nutid -(e)s når subjektet er 3. person ental.

Hvad er et proprium?

Et egennavn, eller proprium, er et ord for et unikt væsen eller en unik ting i modsætning til appellativer, der er fælles betegnelse for flere ens ting. Eksempler på proprier er personnavnet Mathias og stednavnet Glyngøre.

Hvilken ordklasser er findes?

De 11 ordklasser
substantiver (navneord)bil, hytteost, rose
adverbier (biord)dengang, ikke, pladask, under
konjunktioner (bindeord)at, dengang, medmindre, og
præpositioner (forholdsord)af, ifølge, mellem, under
udråbsordav, bravo, nej, pyha

Hvilken ordklasser er er?

I Retskrivningsordbogen er ordene inddelt i 11 forskellige ordklasser:
 • substantiver (navneord)
 • adjektiver (tillægsord)
 • artikler (kendeord)
 • pronomener (stedord)
 • talord.
 • verber (udsagnsord)
 • adverbier (biord)
 • konjunktioner (bindeord)