:

Hvordan optager planter Co₂ og hvordan kan planter bidrage til at mindske drivhuseffekten?

Table of Contents:

  1. Hvordan optager planter Co₂ og hvordan kan planter bidrage til at mindske drivhuseffekten?
  2. Hvor i atmosfæren er drivhusgasserne?
  3. Hvad bidrager til drivhuseffekten?
  4. Hvordan optager et træ næringsstoffer?
  5. Hvor er ozonlaget?
  6. Hvor kommer langbølget stråling fra?
  7. Hvad udleder mest drivhusgasser?
  8. Hvor er drivhuseffekten størst?

Hvordan optager planter Co₂ og hvordan kan planter bidrage til at mindske drivhuseffekten?

Planter laver groft set den modsatte proces af os dyr, der indånder ilt og udånder kuldioxid. Under fotosyntesen fikserer planter kulstof fra luften, og omdanner det til organiske stoffer, som sukker, stivelse og cellulose, som bruges i væksten af planten.

Hvor i atmosfæren er drivhusgasserne?

Drivhusgasser findes naturligt i Jordens atmosfære og har en særlig egenskab: Gasserne lader Solens varmende stråler slippe ned til Jorden og forhindrer en del af varmen fra Jorden i at undslippe igen. De vigtigste drivhusgasser er kuldioxid (CO2), vanddamp (H2O), Metan (CH4) og Ozon (O3).

Hvad bidrager til drivhuseffekten?

De vigtigste faktorer i drivhuseffekten er atmosfærens drivhusgasser, skyer og aerosoler. Atmosfæren består af en række forskellige luftarter, og visse af disse luftarter har den egenskab, at de ”fanger” den energi, som udsendes af den opvarmede jord. Disse særlige luftarter går under betegnelsen drivhusgasser.

Hvordan optager et træ næringsstoffer?

Et stykke bag ved spidsen af roden vokser der små rodhår ud. De er ganske tynde, hårformede udposninger på de yderste celler, der gør, at roden får en kæmpestor overflade, som er i kontakt med jorden. Gennem rodhår kan planten optage både vand og næringsstoffer fra jorden.

Hvor er ozonlaget?

Troposfæren befinder sig fra 0 til 15 km over jordens overflade. Stratosfæren ligger mellem 15 - 50 km over overfladen, og over 50 km fra jordens overflade befinder mesosfæren sig. Det er i stratosfæren, at der findes de største mængder ozon. Den største koncentration findes i en højde af 15 og 35 km over jorden.

Hvor kommer langbølget stråling fra?

Når den kortbølgede stråling rammer jordens overflade, absorberes den og jordens overflade bliver varm. Varmen udsendes som langbølget stråling, der udsendes fra jordens overflade. Derved udsendes langbølget varmestråling tilbage op i luften og atmosfæren. De 239 W/m2 sendes tilbage til rummet som langbølget stråling.

Hvad udleder mest drivhusgasser?

Afbrænding af olie og naturgas står for den største udledning af CO2, mens planter og verdenshavene skaber lidt balance i regnskabet ved at optage kuldioxid. Afbrænding af olie og naturgas står for den største udledning af CO2, mens planter og verdenshavene skaber lidt balance i regnskabet ved at optage kuldioxid.

Hvor er drivhuseffekten størst?

Drivhuseffekt findes naturligt i større eller mindre grad på alle planeter med en atmosfære og skyldes forekomsten af særlige luftarter og partikler. På Jorden er vanddamp langt den vigtigste luftart for drivhuseffekten.