:

Hvordan påvirker drivhusgasser atmosfæren?

Table of Contents:

 1. Hvordan påvirker drivhusgasser atmosfæren?
 2. Hvad er Halocarboner?
 3. Hvordan påvirker drivhusgasser Strålingsbalancen?
 4. Hvad er problemet med drivhusgasser?
 5. Hvilke drivhusgasser forurener mest?
 6. Hvilke gasser er drivhusgasser og hvilke gasser er ikke?
 7. Hvilke drivhusgasser er de mest skadelige?
 8. Hvad er konsekvensen af færre drivhusgasser i atmosfæren?
 9. Hvor er der mest CO2 udslip?

Hvordan påvirker drivhusgasser atmosfæren?

Hvordan virker drivhuseffekten? Drivhuseffekten virker ved, at en del af Solens stråler ”fanges” af drivhusgasserne i Jordens atmosfære og sendes tilbage mod Jorden. På den måde ophobes en del af varmeenergien fra Solen, og der opretholdes en temperatur på Jorden, som er afgørende for Jordens liv.

Hvad er Halocarboner?

Halocarbener er menneskeskabte drivhusgasser. De mest kendte halocarbener er nok freon og CFC, der bruges som kølemiddel i køleskabe, frysere og airconditionanlæg. Halocarbener er kulstofforbindelser, som indeholder fluor, klor, brom eller jod.

Hvordan påvirker drivhusgasser Strålingsbalancen?

Menneskets energiproduktion og andre aktiviteter har tilført atmosfæren en øget mængde drivhusgasser, som ikke forekommer naturligt i så store koncentrationer. Det forskubber strålingsbalancen for jordens og atmosfærens klimasystem og fører til global opvarmning og et anderledes klima.

Hvad er problemet med drivhusgasser?

Hvis mængden af drivhusgasser i atmosfæren stiger, vil en større del af den varme, som kommer ned til Jorden via solen holdes inde. Temperaturen på Jorden vil dermed stige og ændre klimaet. Mange milliarder tons af kulstof udveksles naturligt hvert år mellem atmosfæren, verdenshavene og vegetationen på land.

Hvilke drivhusgasser forurener mest?

 • Kuldioxid er den vigtigste af de drivhusgasser, mennesket påvirker mængden af. ...
 • Data for kuldioxid, CO2. ...
 • Metan - CH4.
 • Metan er næst efter CO2 den vigtigste af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. ...
 • Data for metan, CH4. ...
 • Udvikling i udledningen af menneskeskabt CO2 fra (herover)

Hvilke gasser er drivhusgasser og hvilke gasser er ikke?

Når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren vokser medfører det ændringer i drivhuseffekten, der samlet set får jordens temperatur til at stige og dermed ændrer klimaet på jorden. Luftarterne omfatter gasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser.

Hvilke drivhusgasser er de mest skadelige?

Metan absorberer 84 gange mere end CO På kort sigt er metan en langt mere effektiv drivhusgas end CO2, fordi gassen absorberer relativt mere varmestråling fra Jorden: På tyve år er den opvarmende effekt af metan 84 gange så høj som CO2, ifølge FN's klimapanel IPCC.

Hvad er konsekvensen af færre drivhusgasser i atmosfæren?

Ved at udlede færre drivhusgasser, vil opvarmningen af jorden aftage og det vil bevirke mindre vanddamp i atmosfæren, som igen bevirker en mindre temperaturstigning i atmosfæren og jordoverfladen. På grund af den menneskeskabte udledning ligger CO2-indholdet i atmosfæren 30 pct.

Hvor er der mest CO2 udslip?

Afbrænding af olie og naturgas står for den største udledning af CO2, mens planter og verdenshavene skaber lidt balance i regnskabet ved at optage kuldioxid. Afbrænding af olie og naturgas står for den største udledning af CO2, mens planter og verdenshavene skaber lidt balance i regnskabet ved at optage kuldioxid.